scroll
Reducerer sin CO2-udledning med mere end 70 %Adm. direktør i Rockwool Nordics, Frank Ove Larsen kalder omstillingen af de store smelteovne til biogas for en vigtig investering for at kunne imødegå branchens øgede fokus på grønne byggematerialer.

Reducerer sin CO2-udledning med mere end 70 %

Biogasdreven produktion og store investeringer i innovativ smelteteknologi på Rockwools to danske fabrikker vil fra nytår skære 70% af CO2-udledningen

 Miljø

Rockwool tager nu et markant skridt mod en grønnere fremtid, når virksomhedens to danske fabrikker fra 1. januar 2021 omstiller de store smelteovne til biogas. Det betyder, at koncernen som den første af landets store CO2-udledere opfylder målet om 70 % CO2-reduktion – svarende til Danmarks klimamål i 2030.

- Danske virksomheder spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og vi er stolte af at vise, at det er muligt at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer. Vi deler regeringens holdning om, at klima, vækst og arbejdspladser skal gå hånd i hånd, og vi er glade for at yde et bidrag til at nå det danske klimamål, samtidig med at vi beholder danske arbejdspladser, udtaler adm. direktør i Norden, Frank Ove Larsen.

Udviklingen af en fleksibel, fremtidssikret smelteteknologi og omlægningen til fossilfrie energikilder er kulminationen på en stor satsning. Rockwool har de sidste 10 år investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker og over 50 udviklingsingeniører har i tæt samarbejde med de danske fabrikker arbejdet på at udvikle den nye innovative teknologi.

- Det er også en vigtig investering for at kunne imødekomme byggebranchens stigende fokus på klimavenlige byggematerialer. Skiftet i produktionsmetode gør os uafhængig af fossile brændsler i Danmark. Dermed giver vi vores kunder endnu et godt argument for at vælge vores produkter, fordi vi kan tilbyde brandsikker stenuldsisolering af høj kvalitet med markant lavere CO2-aftryk, siger Frank Ove Larsen.

Danske arbejdspladser og grøn produktionsteknologi
Rockwool producerer stenuld ved at smelte sten og genanvendte materialer som, gennem sine isoleringsprodukter, sparer det danske samfund for store CO2-udledninger hvert år. Det kræver høje temperaturer og derfor store mængder energi. At kunne smelte ved 1500 grader ved hjælp af biogas er en banebrydende, industriel opfindelse, der vil kunne hjælpe den grønne omstilling i en lang række industrier i Danmark og globalt.

Den danskbaserede koncern har i mange år haft fokus på at effektivisere produktionen og mindske miljøaftrykket og er allerede kommet et godt stykke ad vejen. Men det afgørende skridt i Danmark kommer med skiftet til klimaneutral biogas.

- Frem til i dag har vi mindsket udledningerne fra vores produktion med 40 % set ift. vores udledning i 1990. Når vi fra nytår skifter til biogas, opnår vi en samlet reduktion på mere end 70 % - det gælder både absolut reduktion samt den relative reduktion målt i CO2 per ton stenuld. Samtidig omlægger vi al strøm til grøn elektricitet. Konkret betyder skiftet, at vi mindsker vores udledning med 110.000 tons CO2 om året. Dermed tager vi et stort skridt af vejen mod en produktion med et meget lavt CO2-aftryk i Danmark, fortæller Frank Ove Larsen.

De store investeringer, som Rockwool gennem det seneste årti har foretaget i de danske fabrikker skal også ses i lyset af koncernens ønske om at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark, hvor Rockwool blev etableret i 1937. Siden er koncernen vokset til at blive en global spiller på markedet for stenuldsisolering.

De danske fabrikker er vigtige testcentre for virksomhedens udviklingsafdeling. Det gælder også udvikling og implementering af den nye smelteteknologi, der ligger til grund for omstillingen til en mere bæredygtig produktion i hele Rockwool-gruppen. Gruppen har i alt 47 produktionsanlæg i 22 lande i hele verden.

-los


24/9 2020
 • Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  isolering ›Forbrugerombudsmanden har givet Rockwool en løftet pegefinger for på to reklamestandere at have kaldt sin isolering for henholdsvis By Nature' og 'Breathable'. Der har ikke være basis for at benytte det ordvalg, mener Forbrugerombudsmanden
 • Behov for flere murere med styr på facadepuds

  Behov for flere murere med styr på facadepuds

  facader ›Kurset 'Facadepuds på udvendig isolering' holder bygningshåndværkerne opdateret på nye teknologier og krav. Efterspørgslen på facadepuds stiger
 • Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

  Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

  isolering ›DBI har gennemført omfattende brandtests af biobaserede isoleringskonstruktioner. Biobaserede konstruktioner af blandt andet papiruld viser sig at leve op til de ønskede funktionskrav og kan dermed erstatte konventionelle isoleringstyper i etagebyggeri
 • 9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  isolering ›På en netop afsluttet tag- og facaderenovering af EF Vigerslev Engpark var det ambitionen at passe godt på miljøet. Ruderne fra gamle og udtjente vinduer er blevet lavet om til glasuld, der fremover vil hjælpe med at spare på energien
 • Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  doere-vinduer ›Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen er det kun en lille andel af de adspurgte, der har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet
 • Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  isolering ›En stor del af renoveringen af godset Holstenshuus på Fyn i 2014 gik på at efterisolere indervæggene, og her faldt valget på Xellas porebetonsisoleringsløsning Multipor, der sammen med et lag af ler viste sig at være et perfekt match med bindingsværk
 • Som en bankboks, der ikke kan snydes

  Som en bankboks, der ikke kan snydes

  isolering ›Rockwool introducerede ved årsskiftet en EPD-generator udviklet i samarbejde med EPD Norge. Siden er der leveret mere end 100 tilpassede miljøvaredeklarationer. Byggebranchens har behov for data, der kan gøre det enklere for de projekterende
 • Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  isolering ›Med en ny fleksibel kerne kan Rockwools nye rørskål bruges til mange forskellige dimensioner. Det gør arbejdet langt enklere og mere effektivt for isolatørerne, når de monterer isolering på rør