LCA
scroll
Vil lave nye byggematerialer af svamperødderDe to DTU-studerende Kristian Ullum Kristensen og Dan Skovgaard Jensen har fundet en måde at udvikle nye byggematerialer af svamperødder. Foto: DTU Byg

Vil lave nye byggematerialer af svamperødder

Svampe groet på restaffald fra hamp eller bomuld kan blive et 100 % biologisk nedbrydeligt alternativ til glasuldsisolering og limtræsplader

Bæredygtighed

Byggematerialer baseret på plader af svamperødder, mycelium, kan om få år blive et bud på bæredygtige byggematerialer. To masterstuderende fra DTU har udviklet plader baseret på svampe, Nature Boards, der kan erstatte limtræsplader og isolering. Materialerne viser overraskende gode brandhæmmende egenskaber.

- Materialerne er produceret af restaffald fra hamp, bomuld eller tekstiler uden nylon. Og da styrken i materialerne bliver skabt af svampenes rødder, kræver det meget lidt energi at producere dem. Og når de ikke længere skal bruges, er de 100 % biologisk nedbrydelige, siger Dan Skovgaard Jensen, der studerer Design og Innovation på DTU Mekanik.

Dan Skovgaard Jensen har udviklet Nature Boards sammen med Kristian Ullum Kristensen, som også er masterstuderende på DTU Mekanik.

Svampemycelium anvendes i dag til fremstilling af emballager og indpakning, men industriel produktion af byggeplader baseret på svampe er nyt.

Fremstilles af restaffald
Fremstillingen af svampe-byggematerialerne finder sted i DTU´s innovationshub, DTU Skylab. Her tilføres restaffaldet svampesporer, næring og vand. Efterfølgende hældes blandingen i særlige sterile poser. Svampen skyder derefter sine hvide rødder gennem restaffaldet og danner en struktur, der enten kan formes til isolering eller presses til plader.

Efter tre ugers vækst kan svampene enten formes i isoleringsbats, der tørrer ind, eller materialet kan brydes op og fordeles i forme. Her skyder svampene hurtigt nye rødder og danner en ny struktur, der kan presses til plader.

Hård som en spånplade
Isoleringen er lige så let som flamingo og pladerne er hårde som spånplader. Begge materialer har i brandtest på DTU Byg vist sig at have gode brandhæmmende egenskaber. I modsætning til limtræsplader som indeholder formaldehyd, er svamperødderne med til at hæmme antændelse af byggematerialer.

Dan Skovgaard Jensen og Kristian Ullum Kristensen vurderer, at materialerne kan bruges som et bæredygtigt alternativ til limtræsplader og isolering i byggeindustrien.

Kilde: DTU Byg

-los


29/4 2020