Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Klimasikring er for alleOrdningen med det gratis klimatilpasningstjek af en privatbolig er nu blevet udvidet til også at omfatte udlejningsejendomme.

Klimasikring er for alle

Ordningen med gratis klimatilpasningstjek udvides i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og brancheorganisationerne inden for det udførende område

Del artiklen på

Ordningen om gratis klimatilpasningstjek udvides nu til at gælde både private boliger og udlejningsejendomme. Det betyder, at endnu flere nu kan få glæde af den gratis ordning og få forslag fra en kloakmester til, hvordan man undgår oversvømmelser ved skybrud.

Det er Naturstyrelsen, der står for ordningen sammen med brancheforeningerne Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri Kloaksektionen, Danske Maskinstationer & Entreprenører og Danske Anlægsgartnere & De Grønne Kloakentreprenører.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har netop offentliggjort, at regeringen fra 2015 til 2017 har afsat årligt 50 mio. kr. i en pulje, hvor private udlejningsejendomme bl.a. kan søge om tilskud til klimatilpasning på ejendommen.

Relevant for alle
Det gratis klimatilpasningstjek er oprindeligt lanceret af Naturstyrelsen og brancheforeningerne Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri Kloaksektionen, Danske Maskinstationer & Entreprenører og Danske Anlægsgartnere & De Grønne Kloakentreprenører i november 2012.

Ordningen er siden forlænget flere gange og blev i juni 2014 gjort permanent. Den udvides nu på baggrund af opfordringer til Naturstyrelsen.  

- Klimatilpasning er relevant for alle – uanset om de bor til leje eller i ejerbolig. Det kan vi også mærke på den efterspørgsel, der har været fra repræsentanter fra udlejningsejendomme. Når nu regeringen har afsat en pulje til, at private udlejningsejendomme kan få tilskud til klimatilpasning af ejendomme, er det oplagt, at vi fra Miljø- og Fødevareministeriet bidrager ved at udvide aftalen om gratis klimatilpasningstjek til også at gælde udlejningsejendomme, siger Katrine Rafn, kontorchef i Naturstyrelsen.

Uddannede fagfolk
Det gratis klimatilpasningstjek skal udføres af et medlem af Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri Kloaksektionen, Danske Maskinstationer & Entreprenører eller Danske Anlægsgartnere & De Grønne Kloakentreprenører.

Den fagperson, der udfører tjekket, skal desuden have gennemgået et kursus på Teknologisk Institut, der er etableret som en del af ordningen om klimatilpasningstjek.  

- Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om at udvide ordningen om klimatilpasningstjek. Det får en positiv betydning for mange mennesker, der har risiko for at få ødelagt f.eks.deres ejendele på grund af skybrud, fordi ejendommen ikke er klimatilpasset, siger formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke:

- Jeg kan kun anbefale, at man udnytter det gratis og uforpligtende klimatilpasningstjek og sender bud efter et medlem af Danske Kloakmestre eller efter et medlem af en af de andre brancheforeninger. På den måde får man vished om, hvilke tilpasninger af ejendommen, der er nødvendige, tilføjer formanden.

Forpligtende samarbejde
På hjemmesiden klimatilpasning.dk findes en liste over de virksomheder, der udfører det gratis tjek. Den fagperson, der udfører tjekket, gennemgår ejendommen ud fra en tjekliste, som er udarbejdet ved etableringen af ordningen med input fra Teknologisk Institut.

Efterfølgende udarbejder fagpersonen en liste med anbefalinger til, hvad der skal gøres for at sikre ejendommen mod oversvømmelse ved skybrud. Et klimatilpasningstjek tager maximalt to timer, og de tilmeldte virksomheder skal være villige til at køre ud til tjek i en radius på minimum 25 km. Virksomheder, der er tilmeldt ordningen, må ikke sige nej til at udføre klimatilpasningstjek.

- Det er flot, at brancheorganisationerne er med på at udvide ordningen, for det er en gratis service. Det betyder mulighed for større tryghed for borgerne. Der er ikke noget så ubehageligt som at se sit hjem ødelagt efter et skybrud, hvor der trænger vand ind i ejendommen og ødelægger ejendele. Hvis man ved, at man bor i et risikoområde, så er et klimatilpasningstjek en god måde at skabe tryghed i hverdagen. Og ofte er det billigere at forbygge end at rydde op bagefter, siger Katrine Rafn.  

-cmn

Læs mere om Kloak & afvanding

13/10 2015
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder