LCA
LCA
scroll
Korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligtFotos: Byg-Erfa.

Korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligt

Korrosion er en af de væsentligste risikofaktorer for rørmaterialers holdbarhed i brugsvandsinstallationer og kan eksempelvis opstå ved brug af bestemte rørmaterialer i forbindelse med særlige vandsammensætninger

Korrosion er en naturlig nedbrydningsproces af metaller, som kan reducere levetiden af bl.a. brugsvandsinstallationer – i nogle tilfælde med store vandskader og enorme udgifter til udbedring til følge. Ifølge Forsikring & Pension blev der i 2021 registreret 85.096 skader, som skyldtes skjulte rør og installationer.

Det svarer til erstatninger for 1,7 mia. kr. Detaljerede oplysninger om hvor mange af disse skader, der skyldes korrosion, findes ikke, men ifølge Forsikring & Pension vurderer de største forsikringsselskaber, at 40-60 % af skaderne i skjulte rør og installationer skyldes korrosion.

- Tallene fra Forsikring og Pension taler for sig selv – korrosionsskader er noget, vi er nødt til at blive bedre til at undgå. For ud over de direkte konsekvenser og omkostninger, der er forbundet med korrosionsskader, kommer de indirekte omkostninger i forbindelse med eksempelvis produktionsstop, miljøpåvirkninger o.a., siger Anette Alsted Rasmussen, Ph.d., MSc Materials and Process Technology samt indehaver af Corrosion Advice ApS.

Hun er Danmarks førende ekspert i korrosion i brugsvandsinstallationer og har forfattet de otte erfaringsblade om korrosion, som Fonden Byg-Erfa har udgivet.

- Omkostningerne til udbedring og unødvendigt ressourceforbrug forbundet med korrosionsskader er meget omfattende, og de enkle skadessager bliver ofte holdt fortrolige af de involverede parter, hvilket modvirker mulighederne for at udbrede viden inden for branchen, siger Anette Alsted Rasmussen.

Men netop udbredelse af viden er vigtig, mener hun.

- Skaderne koster den danske byggebranche store summer og unødige ressourcer årligt. Så målet er, at de otte uvildige erfaringsblade kan fungere som et praktisk opslagsværk for branchen, så de omkostningstunge skader forhåbentlig kan undgås fremover, siger hun.

Koblede materialer i brugsvandsinstallationer.

Korrosion er en naturkraft
Metaller, der anvendes i brugsvandinstallationer, udvindes fra malme under et stor energiforbrug og forefindes derfor i en energirig tilstand. Der er derfor en naturlig drivkraft for frigivelse af den oplagrede energi.

Energien kan frigives, hvis metallet kemisk eller elektrokemisk bringes til en mere energi-fattig tilstand – dvs. korroderer.

- Processen kan sammenlignes med, at vand, der er placeret højt, gerne vil strømme til det laveste niveau – og dermed til den laveste energitilstand, forklarer Anette Alsted Rasmussen.

Hun understreger det ærgerlige i, at den nødvendige viden for at undgå korrosionsskader ikke har været tilstrækkeligt udbredt.

Internationale studier viser, at ca. 15-35 % af de direkte omkostninger forbundet med korrosionsskader kunne være undgået ved at drage nytte af allerede eksisterende viden og teknologi.

- Der er med andre ord et massivt behov for at udbrede viden om dette, selvom mekanismerne forbundet med korrosion ofte er meget komplekse og afhænger af mange ofte indbyrdes afhængige faktorer. Hvis man skal undgå korrosionsproblemer i brugsvandsinstallationer, er det ikke alene et spørgsmål om korrekt materialevalg og materialekvalitet, man skal også sikre, at installation og drift gennemføres på en måde, så korrosionsrisikoen reduceres – det gennemgår erfaringsbladene fra Byg-Erfa situation for situation, materiale for materiale, siger Anette Alsted Rasmussen.

Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer. 

Fra specialistviden til enkle retningslinjer
- Der er mange misforståelse i branchen – for eksempel om korrosionsmekanismer, der er påvirket af mikroorganismer.

- Nogle gange overses indflydelsen fra mikroorganismer, fordi man ikke gennemfører skadesopklaringen korrekt – og andre bruger mikroorganismer som forklaring på korrosion, selvom der ikke er dokumentation for det, og korrosionen ville kunne forklares på anden vis, forklarer Anette Alsted Rasmussen.

Men hun har fuld forståelse for forvirringen, fordi mekanismerne er komplekse – og viden ikke tidligere har været udbredt grundigt nok.

- Det er ikke så mærkeligt, at der opstår misforståelser, for en fuld forståelse af de grundlæggende mekanismer kræver specialistviden om både materialer og mikroorganismer. Derfor indeholder Byg-Erfa-bladende konkrete vejledninger, som man kan følge uden nødvendigvis at have den fulde forståelse for de grundlæggende mekanismer.

- Målet er at oversætte specialviden til praktiske retningslinjer vedr. materialer, installation og drift, så vi forhåbentlig kan se færre skader, der skal udbedres i fremtiden. Både for bygningsejeres, de udførendes, forsikringsselskabernes og ikke mindst klimaets skyld, siger hun.

Find alle otte erfaringsblade om korrosion på Byg-Erfas hjemmeside.

Korrosion af varmforzinket stål i brugsvandsinstallationer. 

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af 'alment teknisk fælleseje', forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter.

Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build, og Teknologisk Institut.  

-dc

8/8 2023