LCA
LCA
scroll
MT Højgaard i stort samarbejde om 2,4 kilometer skybrudstunnel fra Valby til SydhavnenHovedentreprenør på projektet er MT Højgaard Danmark i partnerskab med Eiffage Infra-Spezialtiefbau Rådgiver på projektet er Niras.

MT Højgaard i stort samarbejde om 2,4 kilometer skybrudstunnel fra Valby til Sydhavnen

En ny skybrudstunnel skal hjælpe med at holde Valby og Frederiksberg Vest fri for oversvømmelser ved skybrud og massiv regn. Tunnelen vil desuden markant reducere kloakoverløb til Kalveboderne, der er Natura2000-område

Valby Skybrudstunnel bliver et vigtigt led i kampen mod de stigende regnmængder, som kommer med klimaforandringerne.

Den skal løbe dybt nede i kalken fra F.L. Smidth-området i Valby og under Grønttorvet, Valby Idrætspark og Valbyparken til Musikbyen i Sydhavnen. Arbejdet begynder i sommeren 2024, og tunnelen med tilhørende pumpestation skal stå helt færdig i 2028.

Tunnelen vil primært fungere som bassinledning, dvs. et underjordisk bassin, der kan opbevare store mængder overløbsvand fra kloaksystemet, indtil vandet kan pumpes til renseanlægget.

I ekstreme nedbørstilfælde kan vandet også ledes direkte ud i Kalveboderne via udløbspunkter i Gåsebækrenden og Enghave Kanal.

Udledninger vil kun ske meget sjældent og for at undgå, at det samme vand presser sig op i gaderne og skaber oversvømmelse.

Et af de største skybrudsprojekter
- En tunnel som den, vi her skal anlægge, får stor betydning for byens borgerne og brugere, især folk på Frederiksberg og i Valby.

- Den beskytter værdier og skaber øget tryghed, fordi den er med til at gøre områderne mere robuste over for skybrud og massiv regn, siger Lone Loklindt, der er formand for bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning og medunderskriver på kontrakten.

Tunnelen er blandt de største af de flere hundrede skybrudssikringsprojekter, der indgår i de overordnede skybrudsplaner for Frederiksberg og København.

- Hvert enkelt projekt gør en forskel, og ingen dele kan undværes, men de store hovedvandveje som bl.a. Valby Skybrudstunnel er afgørende for, at regnvandet kan ledes hurtigt væk fra byens overflader i forbindelse med skybrud og massiv regn, siger Henrik Bay, adm. direktør i Frederiksberg Forsyning.

Erfaringerne er på plads
Nu har forsyningsselskaberne skrevet under med partnerskabet MT Højgaard Danmark/Eiffage Infra-Spezialtiefbau. Kontrakten lyder på 490 mio. kr., og opgaven er at bore tunnelen hele vejen fra Valby til Sydhavnen.

Partnerskabet skal også lave tilslutninger til kloaksystemet flere steder og bygge en pumpestation ved Enghave Kanal.

- Så stor en opgave stiller store krav til entreprenøren, og her har MT Højgaard Danmark sammen med vores partner Eiffage Infra-Spezialtiefbau både erfaringerne og kompetencerne fra lignende opgaver gennem tiden, siger Carsten Lund, adm. direktør i MT Højgaard Danmark.

Selvom tunnelen kan rumme store mængder vand, skal der meget mere til for at gøre byen klar til de regnmængder, som fremtidens klima bringer.

- Den færdige tunnel kommer til at spille sammen med de mange hundrede skybrudsprojekter, der allerede er gennemført eller i gang på Frederiksberg og i København. Vi skal sikre værdier for milliarder hos borgere og erhvervsliv mod effekterne af fremtidens klima.

- Det kan vi kun gøre, hvis vi fortsat kan finde plads i byen til vores projekter både over og under jorden, så vi kan lede vandet derhen, hvor det ikke skader byen, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Hofor.

Langt færre kloakoverløb
Valby Skybrudstunnel får en indvendig diameter på 3,4 meter og kan i sig selv indeholde ca. 30.000 m3 vand, hvilket kan sammenlignes med at fylde den 3 km lange Valby Langgade med 1 meter vand.

Tunnelen vil reducere antallet af kloakoverløb til Kalveboderne fra 4-5 gange om året til mindre end en gang om året, hvilket er godt for vandkvaliteten og kan give flere dage med grønne badeflag ved Valbyparkens strand.

Valby Skybrudstunnel bliver 2,4 km lang og vil fra 2024 blive anlagt som en boret tunnel med en indre diameter på 3,4 meter.

Tunnelen kommer til at ligge i kalklaget 15 til 20 meter nede i undergrunden og forventes klar til brug i 2028.

I anlægsperioden etableres fire byggepladser på tunnelstrækningen til borearbejde og etablering af skakte under terræn. Skaktene etableres på:

Ramsingsvej/Høffdingsvej (på F.L. Smidth-grunden)
Blushøjvej (ved McDonalds)
Musikbyen (Sydhavnen)
Enghave Kanal (Sydhavnen)

Bygherrer er Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og Frederiksberg Forsyning

-dc

27/5 2024