Aktuelle nyheder om byggebranchen - Lavenergi

Beboeradfærd påvirker energiforbrug

I boliger af samme stand kan energiforbruget svinge op til 300 %, men nye undersøgelser viser, at daglig synliggørelse af forbruget kan ændre beboernes energiadfærd

Del artiklen på

For de fleste er energiforbrug en usynlig størrelse, som vi bare betaler for. Vi ved ikke, hvad brusebadet i morges kostede, for vi får sjældent en forbrugsopgørelse og den vi får, forstår de færreste.

Så hvordan kan energiforbruget blive så vedkommende og forståeligt, at vi kan handle på det og reducere forbruget på en hensigtsmæssig måde?

Det vil Christian Kierkegaard fra den almene rådgivningsvirksomhed Energi & Miljø og antropologer fra Aarhus Universitets Alexandrainstitut anskueliggøre med projektet Proaktiv Energiadfærd. Sammen har de undersøgt, hvordan man kan ændre beboernes energiforbrug gennem forskellig synliggørelse af energiforbruget.

Menneskelige faktorer
- Baggrunden for vores undersøgelse er, at energibesparelser hidtil i høj grad har fokuseret på isolering og energisparerpærer. Beboernes adfærd derimod er en overset, men helt afgørende faktor, hvis vi skal reducerer energiforbruget i boligafdelingerne, fortæller Christian Kierkegaard.

Han oplyser, at energiforbruget rent faktisk kan svinge med 300 % i boliger af samme energimæssige stand. Resultatet af undersøgelserne viser desuden, at almindelige beboere har svært ved at forstå opgørelsen af deres energiforbrug og derfor ændrer de ikke adfærd. I projektet er energiforbruget på forskelligvis blevet synliggjort overfor beboeren.

- Vi ved generelt for lidt om den menneskelige faktor i reduktion af energiforbrug. Projektets erfaringer er første skridt i den rigtige retning med inddragelse af antropologer fra Aarhus Universitet. Næste skridt er at forstå, hvad der virker for den brede gruppe af beboere, siger Bjarke Schilling, varmetekniker fra Bo-Vest, der deltog på konferencen.

Rutinemæssige energitjek
Undersøgelsernes konklusion er, at daglig synliggørelse overfor beboeren kan ændre energiforbruget i en hensigtsmæssig retning.

Hvis man opsætter små skærme i boligerne eller jævnligt omdeler oversigter til beboerne, så vil et tjek af energiforbruget indgå i beboerens daglige rutiner. Det er først, når vi ser på energiforbruget dagligt på samme måde, som når vi ser på termometeret, at vores energiadfærd ændrer sig for alvor.

Projektet Proaktiv energiadfærd i den almene boligsektor er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Fire forsøgsbyggerier
Projektets formål er at evaluere, hvordan synliggørelse af energiforbrug i almene boliger virker i forhold til at opnå reduceret energiforbrug og godt indeklima.

Evalueringen er foregået i samarbejde med fire boligselskaber: Østerbo, AKB København, FSB og Fruehøjgaard og baserer sig på interviews, spørgeskemaundersøgelse og forbrugsmålinger.

Projektet skal resultere i viden om, hvad der virker og hvorfor i forhold til energiforbrug og indeklima, samt handlingsorienterede anbefalinger og værktøjer målrettet den almene boligsektor og teknologiudbydere.

-cmn


Hvad kostede det varme brusebad i morges? Interesserede kan læse mere om Proak-projektet på websitet: http://alexandra.dk/dk/cases/proak-proaktiv-energiadfaerd.

Læs mere om Lavenergi

9/9 2015