Aktuelle nyheder - Lavenergi

Millioner til eldrevne varmepumperTilskudsordningens anden ansøgningsrunde sluttede 31. oktober 2021.

Millioner til eldrevne varmepumper

Energistyrelsen har i dag tildelt støtte til otte fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 26,2 mio. kr. Det forventes, at flere af projekterne bliver sat i drift i 2022

Del artiklen på

Energistyrelsen giver nu tilsagn på 26,2 mio. kr. fra tilskudsordningen 'Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion' til otte varmepumpeprojekter.

Dette markerer afslutningen på anden ansøgningsrunde til tilskudsordningen. Tidligere på året er der givet tilsagn til 12 varmepumpeprojekter.

Virksomheder med en fjernvarmeproduktion baseret på mindst 50 % kul, olie eller naturgas havde mulighed for at søge tilskud til en eldrevet varmepumpe. Energistyrelsen har i denne ansøgningsrunde modtaget otte ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede værker.

Ansøgningerne omfattede opstilling af eldrevne varmepumper med en samlet varmekapacitetpå 39,7 MW og med en samlet anlægspris på ca. 287 mio. kr. De 20 tilsagn, som er givet i år, udgør tilsammen 57,2 mio. kr. Følgende værker har fået tilsagn om tilskud i anden ansøgningsrunde:

Ansøger

Varmepumpekapacitet (MW)

Varmekilde

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

2,0

Luft

Middelfart Fjernvarme

3,0

Overskudsvarme

RenoNord

6,7

Røggas

Voersø Kraftvarmeværk

1,0

Luft

Jægerspris Kraftvarme

6,0

Luft

Nykøbing Sj. Varmeværk

6,0

Luft

Vildbjerg Varme

6,0

Luft

Bramming Fjernvarme

9,0

Luft

-dc

Læs mere om Lavenergi

2/12 2021