Aktuelle nyheder om byggebranchen - Lavenergi

Online guide om varmepumper

Nu kan varmepumpeinstallatørerne hente inspiration og vejledning i ny varmepumpeguide fra Videncenter for energibesparelser i bygninger

Del artiklen på

Varmepumper er en vanskelig installation. De senere års erfaringer har vist, at varmepumpeinstallationer giver store udfordringer både ved dimensionering, valg af varmepumpe, placering, udførelse og idriftsættelse.

Derfor har Videncenter for energibesparelser i bygninger udviklet en ny online varmepumpeguide på ByggeriOgEnergi.dk.

Den nye online-tjeneste besvarer de væsentligste spørgsmål hele vejen igennem en beslutningsproces omkring varmepumpe - fra før der er truffet beslutning om valg af varmepumpe over dimensionering til udførelse og idriftsættelse.

Guiden dækker både jordvarme, luft-luft og luft-vand og er for varmepumpeinstallatører og andre, der vejleder og rådgiver bygningsejere om varmepumper.

Varmepumpeguiden er bygget op, så man selv træffer sine valg på ByggeriOgEnergi.dk i forhold til, hvilke dele af varmepumpeinstallationen, man søger information om.

Videncentrets varmepumpeguide kan findes på centrets hjemmeside ByggeriOgEnergi.dk under ”værktøjer”.

-cmn

Læs mere om Lavenergi

14/10 2015