LCA
scroll
Ostespild bliver til ny energi i AssensHer modtager biogasanlægget hos Assens Forsyning den første sending industrispildevand fra P.B. Foods. Foto: Assens Forsyning 2024.

Ostespild bliver til ny energi i Assens

Assens Centrale Renseanlæg er begyndt at teste lokalt industrispildevand fra mejeriproducenten P.B. Foods ApS. i Glamsbjerg. Det næringsrige restprodukt af osteproduktionen bruges som et supplement i renseanlæggets biogasproduktion

Biogassen anvendes til produktion af el og varme på det topmoderne kombinerede rensnings- og biogasanlæg lidt uden for Assens By.

På sigt forventes biogasproduktionen, hvor af langt størstedelen stammer fra spildevandsslammet fra renseanlægget, at gøre Assens Forsyning selvforsynende med energi.

Det vil bidrage positivt til kommunes overordnede målsætning om energineutralitet i 2050.

- Projektet er et godt eksempel på vores strategiske ambition om et øget lokalt samarbejde med erhvervslivet. Potentialet er, at P.B. Foods får bortskaffet og nyttiggjort et værdiløst restprodukt, mens Assens Forsyning får en håndsrækning til øget energiproduktion.

- Dermed bliver udnyttelsen af industrielt spildevandsslam en rigtig god cirkulær case for alle parter og ikke mindst for miljøet, siger Assens Forsynings direktør, Henrik Gregers Boesen.

Han suppleres af fabrikschef Finn Hollensberg fra P.B. Foods.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har muligheden for at undersøge en konkret løsning for bortskaffelse af vores slam – og så endda med god og grøn samvittighed, siger han.

Biogasanlægget modtog den første sending spildevandsslam fra P.B. Foods den 18. april 2024.

- Koncentreret spildevand fra mejeriproduktion har en meget høj næringsværdi, hvilket også er blevet bekræftet, da vi ledte en del af slammet ind i anlægget.

- Vi så en betydelig stigning i produktionen af biogas, og hvis vores beregninger holder stik, vil slammet fra P.B. Foods spildevand give et fint bidrag til vores fremtidige grønne biogasproduktion, siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

Assens Forsyning modtager udover prøvesendingerne fra P.B. Foods allerede industrispildevand fra Bryggeriet Vestfyen, der faktisk er så stor en kunde, at bryggeriets spildevand har sit helt eget indløb i Assens Centrale Renseanlæg.

- Vi har kapacitet til at kunne aftage endnu mere industrielt spildevandsslam. Derfor er vi altid åbne for en dialog om mulighederne med andre relevante erhvervsvirksomheder i kommunen, siger Michael Dissing Nielsen.

-dc

25/4 2024