bygma
bygma
scroll
Solenergi stadig på yderst lavt niveau
(arkivfoto)

Solenergi stadig på yderst lavt niveau

Danmark har hårdt brug for flere solceller, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. På trods af vækst i brug af solceller, er der stadig alt for få af dem ifølge brancheorganisationen Tekniq

Energistyrelsens nye 'Energistatistik 2015' viser Danmarks brug og produktion af energi i detaljer. Ifølge styrelsen bruger vi lige så meget energi som året før, men udleder mindre CO2. Årsagen er en kraftig reduktion i kul og fremgang i vindenergi til elproduktion og biobrændsel til opvarmning. Øvrige vedvarende energiformer står i stampe.

- Den grønne omstilling går stadig i stå, når det er vindstille. De solceller, som skal levere energi, når møllerne ikke drejer rundt, er fortsat en forsvindende lille del af den danske energiproduktion, siger underdirektør Simon O. Rasmussen, Tekniq Installatørernes Organisation.

Danmark forsømmer solenergien
Ifølge Tekniq udgør solcellerne en andel på bare 1,8 procent ud af Danmarks samlede elproduktio. I Tyskland kan solceller dække op til 50 procent af strømmen i weekender.

- Det er tydeligt, at vi i Danmark forsømmer at høste den billige energi fra sollyset, siger Simon O. Rasmussen.

Tekniq ønsker den mest energi- og omkostningseffektive omstilling til grøn energi. Ønsket er, at vi politisk fjerner de barrierer, som i dag står i vejen for solcellernes udbredelse. Solceller skal fremover frit kunne konkurrere på lige fod med vindmøller.

- Det er ikke gratis at omstille til fossilfrihed, men politikerne har konsekvent støttet vind stærkere end sol. Det har skabt et misforhold mellem de to teknologier. Det gav måske mening, da vindmøller var en stærkere teknologi end sol – men de roller er nu byttet om, og sol er i dag den stærkeste og billigste grønne energiform, vi har til rådighed, siger Simon O. Rasmussen.

Solceller falder stærkt i pris
Solceller udvikler sig stærkere – og prisen falder hurtigere – end nogen anden vedvarende energiform. Lande omkring Danmark, der er længst med den grønne omstilling udbygger derfor kraftigere med solceller, end vi gør herhjemme.
     Ifølge Tekniq nærmer vi os en situation, hvor de vedvarende energiteknologier er så konkurrencedygtige, at de ikke længere behøver støtte for at udkonkurrere de fossile teknologier. Derfor er det vigtigt, at solceller kan konkurrere på samme vilkår, som vi byder andre teknologier.

Lige nu venter vi på resultatet af det seneste danske solcelleudbud, som skal få flere solcelleparker i gang med at producere grøn strøm. Det ventes afgjort af Energistyrelsen en af de nærmeste dage. 

- Der er et begrundet håb om, at det nye udbud fører til det billigste tilbud om levering af grøn strøm, Danmark endnu har set, siger Simon O. Rasmussen.

-jhn

Fakta: Solenergi i Danmark og Tyskland
Solceller producerer 1,8 procent af Danmarks samlede, årlige elforbrug. Det er det samme som i 2014. 2015-tal.
Kilde: Energistyrelsen, 2015-tal, rapport offentliggjort december 2016

Solceller producerer 7,5 procent af Tysklands samlede, årlige elforbrug. På solrige hverdage dækker solcellerne op til 35 procent af Tysklands elforbrug, mens andelen i weekenderne kan nå op på 50 procent. 2015-tal.
Kilde: Forskningsinstituttet Fraunhofer, 2015-tal, rapport offentliggjort oktober 2016

9/12 2016