LCA
LCA
scroll
Stort energipotentiale i plantevægge Foto: Teknologisk Institut.

Stort energipotentiale i plantevægge

Kobler man en varmepumpe til en grøn væg, kan det ifølge en ny undersøgelse være med til at energieffektivisere en bygning. De første beregninger fra konceptudviklerne peger nemlig på, at koblingen er op mod 10 gange bedre end almindelige jordslanger

I projektet Nordic Green Climate Wall har en projektgruppe bestående af blandt andre Teknologisk Institut udviklet et nyt koncept, hvor en varmpumpe kobles på en grøn plantevæg for at gøre den grønne væg til en aktiv energifanger, der kan producere varme.

De første beregninger fra projektet viser, at koblingen virker godt, og at energipotentialet for de grønne vægge er op mod 10 gange bedre end almindelige jordslanger.

Samtidig har det nye koncept vist sig brugbart i forbindelse med energirenovering af bygninger. Og at ’værktøjet’ kan anvendes på mange bygningstyper. Blandt andet bevaringsværdige bygninger idet konceptet opretholder den oprindelige facade bag den grønne væg.

Grønne vægge har flere fordele
Ideen bag det nye koncept bunder i et ønske om at udnytte de positive effekter af plantevægge. Her kan grønne vægge være gavnlige for biodiversiteten og samtidig have æstetiske og rekreative fordele. Ligesom plantevægge også kan være en vigtig brik til at skabe et grønnere og sundere bymiljø for mennesker. Blandt andet har de en evne til at absorbere støj og herved dæmpe støjrefleksion mellem overflader, hvor der f.eks. er mange mennesker eller støj fra veje.

Grønne vægge kan herudover anvendes som et naturligt LAR-element, der kan fordampe og bortskaffe regnvand lokalt. Væggen kan blandt andet kobles til tagrender og opsamle vand direkte fra taget, hvorefter det fordeles i plantekasser. Typisk kan grønne vægge opsamle 58 l/m2 regnvand, som kan udnyttes til naturlig vanding af væggens planter. Planterne vil derfor kunne klare sig uden anden vandtilførsel i 3-4 uger på en tør sommer.

Væggene fungerer samtidig som et isolerende lag, der holder varmen inde om vinteren og giver skygge og køling om sommeren. Ved at mindske temperaturer og UV-påvirkning på bygninger kan materialernes levetid øges og behovet for aircondition mindskes. Med konceptet har man altså udviklet en løsning, der kan imødekomme nogle af de udfordringer, man oplever i dag på grund af klimaforandringer.

Test viser positive resultater
På Teknologisk Institut er der opbygget en testudgave af den nye type plantevæg. Væggen består af en kølet (test) side og en ikke-kølet (normal grøn væg/reference) side, hvor man løbende har indsamlet data fra 43 målepunkter for bl.a. temperatur, fugt i husmur og væg, vandflow, nedbør og vindhastighed samt elforbrug.

Resultaterne fra testvæggen viser, at den grønne væg ikke ’lider’ under, at der trækkes energi (varme) ud. Dette er meget positivt, da varmepumpen i så fald kan introduceres uden at ødelægge det visuelle indtryk.

Grønne vægges begrænsede termiske masse gør, at planter i grønne vægge oplever flere og større temperaturfluktuationer sammenlignet med planter i terræn. Det er derfor interessant at undersøge, om den konstante køling af den grønne væg optimerer planternes vækst. Dette ser man heller ikke. Det skal dog nævnes, at vinteren 2021-2022 var meget mild, og da planterne i skrivende stund ikke er sprunget ordentligt ud, kan man endnu ikke se resultaterne fra vinteren 2022-2023.

Nytænkning sikrer, at elementer går hånd i hånd
Man har i projektet været nødt til at tænke kreativt og gøre tingene en smule anderledes end normalt, men det har medvirket til, at det har været muligt at integrere de forskellige teknologier og at få de levende elementer til at gå hånd i hånd med det energitekniske.

Samtidig har man udviklet et dimensioneringsværktøj, som er baseret på projektets resultater. Værktøjet giver et forsigtigt bud på energipotentialet for ens energiproduktion og kan downloades på projektet hjemmeside.

Teknologisk Institut er desuden i gang med at søge om en fortsættelse – en fase 2 af Nordic Green Climate Wall projektet, hvor man blandt andet vil have fokus på en videreudvikling af konceptet, som skal etableres på to sites i ’den virkelige verden’. Man vil også se på køling via den grønne væg og på væggens potentiale som termisk energilager.

-dc

21/8 2023