LCA
scroll
Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Hvis virksomheder fortsat skal kunne løse opgaver med at fjerne asbestholdigt materiale, kræver det autorisation, og ifølge Christina Sode Haslund, der er politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed i DA, vil efterspørgslen være stor, når autorisation bliver et krav.

Blik- og Rørarbejderforbundets formand, Henrik W. Petersen, har tidligere i A4 Medier peget på, at arbejdsgiverne rammer ved siden af, når de kritiserer det nye lovforslag til en autorisationsordning om asbestnedrivning.

DA mener, at fagbevægelsen undervurderer de økonomiske konsekvenser af forslaget.

Langt flere end 400 vil have autorisation
Men Christina Sode Haslund afviser kritikken fra fagbevægelsen. Hun mener, at langt flere virksomheder - end de 400 virksomheder, som Arbejdstilsynet anslår - vil søge autorisation:

- Hvis meget få virksomheder søger om autorisationen, kan den nye autorisationsordning nemt vise sig at blive en flaskehals.

- Så kan man som virksomhed pludselig stå og ikke kunne komme videre med sin opgave uden at skulle vente længe på en autoriseret virksomhed, advarer hun.

For en sikkerheds skyld
For at undgå den risiko tror DA, at mange virksomheder vil vælge selv at opnå autorisationen, og dermed at langt flere ansatte i byggeriet får asbestuddannelsen.

Derfor en opfordring fra DA til, at såvel Arbejdstilsynet som Sikkerhedsstyrelsen og samt uddannelsesstederne forbereder sig på, at et stort antal virksomheder ønsker autorisation.

Det er ikke specielt, fordi de vil gøre asbestnedrivning til deres speciale, men for at sikre sig, at de også i fremtiden kan løse opgaver med at fjerne asbestholdigt materiale.

Nemmere for bygningsejere
DA erkender, at den kommende autorisationsordning gør det nemmere for bygningsejere at sikre sig, at de virksomheder, de hyrer til at fjerne asbest, også har styr på at arbejde forsvarligt og følge reglerne:

- Ingen - hverken myndigheder, virksomheder eller lønmodtagere - har gavn af, at undervurdere omfanget af den ordning, vi arbejder på at etablere.

- Så risikerer myndighederne nemlig at blive nødt til at udskyde ordningen, hvilken ingen ønsker sig, slutter Christina Sode Haslund.

4/3 2024