LCA
scroll
Gammelt mejeri rives ned og skilles ad til gavn for miljøet og andre byggeprojekter  Det gamle mejeri i Stenderup-Krogager rives ned for at gøre plads til en ny købmandsforretning. Foto: Billund Kommune.

Gammelt mejeri rives ned og skilles ad til gavn for miljøet og andre byggeprojekter

Det gamle mejeri i Stenderup-Krogager er ved at blive revet ned til fordel for en ny købmandsbutik. Mange af byggematerialerne bliver genanvendt og får på den måde et nyt liv i andre sammenhænge

Der er ikke meget tilbage af det gamle mejeri på Storegade i Stenderup-Krogager. Sidste år blev bygningerne købt af en lokal investor, og det er aftalen, at grunden, når den er ryddet, sælges videre for samme beløb til Stenderup-Krogager Invest, som har planer om at bygge nye lokaler til den lokale købmand på grunden.

Derfor skal det 102 år gamle mejeri væk, og nedrivningen har været i fuld gang de sidste par måneder med en forventning om at være i mål den 1. april.

Saneringsudvalget under Billund Landdistriktsråd har indstillet bygningerne til nedrivning, og Billund Kommunes Økonomiudvalg godkendte sidste sommer, at omkostningerne dækkes af Bysaneringspuljen.

Projektet er i tråd med den politiske vision om at understøtte udviklingen i kommunens stærke byer.

Nedrivningen af mejeribygningerne foregår som selektiv nedrivning, hvilket betyder, at bygningerne er blevet skilt ad i elementer og sorteret derefter.

Fremgangsmåden sikrer, at alle brugbare materialer tages ud og bliver genanvendt.

- Når der er mulighed for at genanvende materialerne, synes jeg, at det er det rigtige at gøre, da byggesektoren står for en stor del af vores samlede CO2-udledninger i Danmark.

- Samtidig har det den positive sideeffekt, at det holder prisen på nedrivningen nede, da Toft Nedbrydning, som står for nedrivningen, har været i stand til at sælge mange af materialerne til genanvendelse, siger tømrermester Kurt Kirkegaard.

Eksempelvis genanvendes alle mursten undtagen dem i skorstenen, da de er blevet solgt til en virksomhed, som renser stenene og videresælger dem.

Ligeledes er størstedelen af døre og vinduer taget ud og videresolgt, mens trækonstruktionen i tilbygningen er nedtaget og solgt.

Stålbuehallen er også pillet ned og videresolgt, mens nogle af de gamle træspær på hovedbygningen er blevet renset og lagt i depot – de skal senere bruges til byggeriet af en troldeskulptur i nærområdet.

Tømrermester Kurt Kirkegaard købte det gamle mejeri i 2023, og efter aftale med Stenderup-Krogager Invest sælges grunden videre til den lokale gruppe for det samme beløb.

Stenderup-Krogager Invest er i gang med at samle penge ind hos borgere og lokale virksomheder. Pengene skal bruges til at finansiere byggeriet af den nye købmand.

Den lokale investorgruppe håber, at den nye købmandsbygning kan indvies inden udgangen af 2025.

Økonomiudvalget i Billund Kommune har bevilget 1,2 mio. kr. eks. moms til nedrivningen. Pengene kommer fra bysaneringspuljen.

25/3 2024