scroll
Kortvarig nedrivning er IKKE et helt asbesttag

Kortvarig nedrivning er IKKE et helt asbesttag

Men private og ikke-autoriserede må nedtage enkelte asbestholdige tagplader, enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Charlotte Munch (DD) har spurgt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), om udskiftning af et helt tag indeholdende asbest vil være omfattet af lovforslagets begreb om ’kortvarigt nedrivningsarbejde’, eller om private boligejere i fremtiden skal entrere med en virksomhed, der er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen, hvis de ønsker at udskifte et asbestholdigt tag

- Hvis private boligejere i fremtiden skal entrere med en virksomhed, bedes ministeren oplyse, hvornår kravet træder i kraft, lyder det fra Charlotte Munch.

Forventes at træde i kraft 1. januar
Ministeren bekræfter i sit svar blandt andet, at der med lovforslaget indføres krav om, at nedrivning af asbestholdigt materiale fremover kun må udføres af virksomheder, der er autoriseret hertil.

Det betyder ifølge Ane Halsboe-Jørgensen, at private, når kravet om autorisation forventeligt er trådt i kraft den 1. januar 2025, ikke må udføre nedrivning af asbestholdigt materiale, ’medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter’:

Ikke et helt tag
- Med ’kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter’ menes eksempelvis nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader, enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering.

- Det vil derfor ikke være lovligt for private eller ikke-autoriserede virksomheder at fjerne et helt asbestholdigt tag, oplyser beskæftigelsesministeren.

2/5 2024