LCA
scroll
Lovforslag: Asbestarbejde skal kræve autorisationReglerne om den nye autorisationsordning forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Der er lagt op til, at virksomhederne herefter får et halvt år til at søge om autorisation.

Lovforslag: Asbestarbejde skal kræve autorisation

Fremover må nedrivning af asbest kun udføres af virksomheder, der har en autorisation, lyder et nyt lovforslag. Det nye krav skal være med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige stof

25. marts 2024: Ved en fejl fremgik det i den oprindelige overskrift og underrubrik, at den nye regel er bleet indført allerede. Der er i stedet tale om et lovforslag, som ikke er stemt igennem endnu, men ventes at blive det i løbet af sommeren. Begge er nu rettet.

Færre skal udsættes for farligt asbeststøv. Derfor fremsættes der i dag et lovforslag, der lægger op til, at nedrivning af asbestholdigt materiale fremover skal udføres af virksomheder, der er autoriserede.

Det vil også betyde, at private boligejere ikke selv må nedrive f.eks. et tag med asbest.

- Selvom asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, er det fortsat en udfordring på bygge- og anlægsområdet. Det kan desværre få fatale konsekvenser for den enkelte medarbejder.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning mod en autorisationsordning for asbestarbejde.

- Der skal være en mærkbar konsekvens for virksomheder, der ikke følger reglerne og lader ansatte arbejde med det farlige asbeststøv uden den lovpligtige autorisation, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) 

Konkret lægger lovforslaget op til en autorisationsordning, hvor en virksomhed skal have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig for at blive autoriseret.

Hvis en virksomhed udfører arbejdet uden en autorisation, kan virksomheden se frem til en bøde. Bøden vil som udgangspunkt ligge på 30.000 kroner, men kan blive større, afhængig af hvor alvorlig sagen er.

Lovforslaget udmønter dele af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, som alle Folketingets partier står bag. Her blev det besluttet, at der skulle laves en autorisationsordning for asbestarbejde.

-dc

20/3 2024