scroll
Nedstyrtningstruede højhuse skal alligevel ikke renoveres - det bliver for dyrtFoto: Trafikstyrelsen.

Nedstyrtningstruede højhuse skal alligevel ikke renoveres - det bliver for dyrt

Det vil koste 2,6 milliarder kroner at renovere 10 højhuse i Bellahøj, som i øjeblikket er i fare for at styrte sammen, når blæsten tager fat. Det er der ikke økonomi til, så renoveringen bliver annulleret, og alternativer afsøges

Projekteringen af helhedsplanen af renoveringen af højhusene i Bellahøj er afsluttet og viser, at helhedsplanen bliver for dyr at gennemføre.

Baggrunden er, at der er tilføjet nye, nødvendige arbejdsopgaver såsom miljøsanering og omfangsdræn. Nogle eksisterende opgaver er også blevet større herunder konstruktionsarbejde på altaner og fundamenter. Desuden har de stigende materialepriser spillet en rolle.

Den samlede pris for renoveringen af 10 højhuse er beregnet til 2,6 milliarder kroner, og det er ikke muligt for boligselskabet at skaffe finansiering i den størrelsesorden. KAB og SAB har derfor besluttet at lade være med at sende helhedsplanen i udbud.

Der er stadig behov for, at husene bliver renoveret. Derfor går SAB og KAB sammen med relevante myndigheder for at undersøge mulige alternativer.

- Jeg er virkelig ked af, at beboerne skal have så nedslående en besked. De har ventet i årevis på den renovering og lever med risikoen for evakuering, når det blæser.

- Vi samarbejder med Landsbyggefonden om at finde den bedst mulige løsning. Jeg håber, at vi hurtigt kan vende tilbage med nyt om sagen, siger John B. Sørensen, der er formand i SAB.

Afdelingsbestyrelsen er orienteret, og følgegruppen for helhedsplanen bliver orienteret nærmere på et møde 15. april.

Der vil blive indkaldt til informationsmøde for alle beboere, når der er skabt overbliver over mulige løsninger.

Påbuddet om bygningerne er fortsat gældende, derfor fortsætter arbejdet med genhusning af beboerne.

-dc

26/3 2024