Aktuelle nyheder om byggebranchen - PCB & Miljøgifte

Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer- Branchen viser med det nye videncenter, at de tager ansvar for at håndtere affaldet korrekt – og det bakker jeg op om, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der har givet 2 mio. kr.

Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

Det er lykkes Dansk Byggeri at rejse midler til et kommende videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Blandt bidragsyderne er Miljø- og Fødevareministeriet med to millioner kroner

Del artiklen på
Miljøfarlige stoffer og materialer som PCB, asbest og bly udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker og miljø. Mange af stofferne findes i vores bygninger og kan belaste kvaliteten af indeklimaet og miljøet, når det håndteres fejlagtigt ved renovering, nedrivning og bortskaffelse. Det bliver der nu taget hånd om med et kommende videncenter for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

- Vi skal sikre at affald fra byggeri, renovering og nedrivning håndteres korrekt, så miljøfarlige stoffer ikke spredes i miljøet. Det kræver, at byggebranchen ved, hvordan de skal gøre – og den viden skal det nye center nu samle og formidle. Branchen viser med det nye videncenter, at de tager ansvar for at håndtere affaldet korrekt – og det bakker jeg op om, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Budget på otte millioner
Der er gennem Miljøstyrelsens bevilget de sidste to millioner, hvormed der er skabt det nødvendige budget for et videncenter på omkring 8.000.000 kr. ex. moms. Pengene skal gå til opstart og udvikling af videncenteret, produktion af vejledninger til byggeriets parter, sekretariatsbetjening og udvikling af en forretningsmodel for videreførelse af centeret på bæredygtige forretningsvildkår.

- Det er med stolthed, at Dansk Byggeri kan annoncere, at det er lykkedes at skabe videncenteret - ikke mindst med hjælp fra GI og Realdania og endelig også med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet. Bæredygtighed og cirkulær økonomi bliver i højere grad en del af byggeriets hverdag – derfor skal alle vide, hvad det handler om. Vi tager nu hul på en ny fase med fokus på cirkulær økonomi, velfærd og sundhed, siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Giver gratis rådgivning
Videncentret vil blive målrettet byggeriets parter, nemlig bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner med det formål at yde gratis vejledning i, hvordan gældende miljøregler overholdes.

Ved renovering af bygningskonstruktioner bliver fx støv og dampe fra de miljøfarlige stoffer og materialer frigivet, og hvis arbejdet ikke udføres korrekt, eksponeres både håndværkere, beboere og miljøet for forurening. Lang tids påvirkning af blandt andet disse stoffer kan lede til problemer som bl.a. hudproblemer, leverskader, nedsat immunforsvar, lungeskader og kræft.

- Arbejdet skal derfor planlægges nøje fra starten i alle byggeprojekter, så vi undgår utilsigtede hændelser, der er forbundet med masser af ekstra omkostninger såvel menneskeligt som økonomisk, forklarer Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

-jhn

Politiske initiativer på vej
En tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Der er derfor et stort potentiale for at genanvende byggematerialer, men det kræver, at alle parter ved, hvordan miljøfarligt byggeaffald skal håndteres.

- Det er sund fornuft, at genanvende ressourcerne i byggeaffaldet, så de holdes i omløb i stedet for at gå til spilde. Men det er vigtigt, at branchen ved, hvordan byggeaffaldet skal håndteres. så de farlige stoffer kommer ud og ikke gør skade, inden de genanvendes. Derfor kommer jeg inden længe med nogle konkrete initiativer, der skal hjælpe branchen til korrekt bortskaffelse af byggeaffaldet, siger Eva Kjer Hansen.

Læs mere om PCB & Miljøgifte

14/1 2016

Mest læste


Seneste nyheder