LCA
scroll
Alt for let at omgå asbestautorisation

Alt for let at omgå asbestautorisation

Ifølge af den nye asbestlov, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om undtagelser fra autorisationskravet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Formanden for ’Rejsearbejder.dk’, Hans Erik Meyer, har sendt en henvendelse til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvori han kritiserer den nye lovgivning om asbestautorisation.

Ifølge Hans Erik Meyer er autorisationsordningen for nedrivning af asbestholdigt materialer ingen garanti for, at virksomheder ikke vil forsøge og omgås loven ved at dække sig ind under ’Lov om arbejdsmiljøcertifikat’ fra 2001.

Regler om undtagelser fra autorisation
Den eksisterende lovgivning far 2001 betyder, at virksomheder kan selv vælge, om de vil om de vil søge om et arbejdsmiljøcertifikat gennem en akkrediteret inspektion eller en akkrediteret certificering:

- Derved undgår virksomhederne at få uventet besøg af Arbejdstilsynet. Det følger af den nye lov, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler om UNDTAGELSER fra autorisationskravet, siger Hans Erik Meyer til BygTek.

Der kommer altså en bekendtgørelse, hvor der fastsættes regler for, hvilket nedrivningsarbejde af asbestholdigt materiale, der undtages fra krav om autorisation.

Bødeniveau begynder ved 15.000 kroner
Hans Erik Meyer oplyser desuden, at der i forslaget til asbestautorisation lægges op til, at bødeniveauet for private, der udfører autorisationskrævende arbejde, som er forbeholdt virksomheder med autorisation, som skal være 15.000 kroner, som kan skærpes til 30.000 kroner.

Det sidste kræver dog, at overtrædelsens er grov, eller at der ved overtrædelsen er opnået - eller tilsigtet opnået - en økonomisk fordel.

Derudover vil bøden kunne skærpes yderligere, hvis den private tidligere er straffet for autorisationsarbejde uden autorisation.

Også private kan straffes
Bøden for den erhvervsdrivende for at have udført autorisations krævende arbejde uden at være autoriseret bør ifølge Hans Erik Meyer kunne skærpes, og som udgangspunkt være 50.000 kroner.

Et eksempel kan være nedtagning af hele taget på et almindeligt parcelhus eller sommerhus, hvor taget består af asbestholdige tagplader:

- Bøden for den erhvervsdrivende for at have udført autorisationskrævende arbejde uden at være autoriseret skal derfor kunne skærpes og som udgangspunkt være 100.000 krone, siger han.

Alt for lave bøder
Et eksempel kan også være udførelse af et større antal nedrivningsopgaver. Her er bøden
udgangspunkt kun 100.000 kroner ved skærpede omstændighed:

- Det er alt for lidt i forhold at udsætte arbejdstagere for asbeststøv som er livsfarlig. I øvrigt er bødeniveauet alt for lave i arbejdsmiljøovertrædelser, slutter Hans Erik Meyer.

25/4 2024