LCA
scroll
EPD for byggematerialer skal udarbejdes efter EU-standard

EPD for byggematerialer skal udarbejdes efter EU-standard

Samme standard skal anvendes for både biogene og ikke-biogene byggematerialer

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingsmedlem Helena Artmann Andresen fra Liberal Aliance har bedt social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) redegøre for, om de nuværende livscyklusanalyser er misvisende.

Hun henviser til, at traditionelle CO2-tunge byggematerialer, som eksempelvis stenuldsisolering og ståltag, klarer sig markant bedre i det grønne regnskab i forhold til træuldsisolering og træbyggematerialer.

Miljøvaredeklaration
Ifølge ministeren foretages der som dokumentation for klimabelastningen for et specifikt byggemateriale en livscyklusanalyse, hvor man kan anvende en miljøvaredeklaration (EPD):

- Det er oftest producenten af det specifikke byggemateriale, der får udarbejdet en EPD, der skal udføres i henhold til den europæiske standard, EN15804.

- Samme standard skal anvendes for både biogene og ikke-biogene byggematerialer, oplyser Pernille Rosenkrantz-Theil

Udledes på forskellige tidspunkter
CO2-udledningen for henholdsvis biogene og ikke-biogene byggematerialer er forskellig og udledes på forskellige tidspunkter, og den forskel ER der taget højde for i livscyklusanalysen:

- Biogene byggematerialer tildeles en negativ CO2-udledning i livscyklusanalysen, når materialet anvendes i en bygning. Det skyldes, at biogene materialer - som eksempelvis træ - optager CO2 gennem dets levetid, som indlejres i byggematerialet, oplyser ministeren videre.

CO2-udledning den samme
Dermed får biogene byggematerialer tildelt en tilsvarende positiv CO2- udledning ved endt levetid, da biogene byggematerialer i forbindelse med forbrænding eller deponi gennem forrådnelse vil udlede den samme mængde CO2, som materialet har optaget.

Omvendt vil ikke-biogene byggematerialer blive tildelt en positiv CO2-udledning i livscyklusanalysen ved indarbejdning af materialet i en bygning, da det ikke har optaget CO2.

Går ikke i forrådnelse
Ministeren understreger, at de ikke-biogene byggematerialer ikke bliver tildelt positiv CO2-udledning ved deponi, da de ikke går i forrådnelse:

- Det er korrekt, at det er muligt at investere i og indregne grønne certifikater i sin produktspecifikke EPD i forhold til et byggemateriales CO2-påvirkning i henhold til standarden...

- En indgriben i, hvordan producenter kan anvende dem, vil jævnfør EU-traktaten kunne anses for en indgriben i det frie marked oplyser social- og boligministeren.

Ikke krav om EPD i byggelovgivning
Ministeren understreger, at der i byggelovgivningen ikke er krav til, at en producent af et byggemateriale skal have en EPD, eller krav til at man benytter produktspecifikke EPD’er i forbindelse med Bygningsreglementets krav til dokumentation af bygningers klimapåvirkning.

Social- og Boligstyrelsen stiller et generisk datasæt til rådighed, som også kan bruges til beregning af byggematerialers klimaaftryk. Generisk data udarbejdes ud fra et gennemsnit af eksisterende EPD’er.

Et godt redskab
Ved brug af generisk data er det ikke muligt at medregne grønne certifikater for byggematerialer.

Ifølge rapporten ’Boligbyggeri 4 til 1 planet’ fremgår det på tværs af rapportens cases, at biogene byggematerialer har en lavere CO2-udledning end ikke-biogene byggematerialer.:

- Jeg mener, at EPD-systemet og livscyklusanalysen generelt er et godt og vigtigt redskab til at fremme klimavenligt byggeri og til at sikre, at klimapåvirkningen dokumenteres ens, når byggematerialer handles på tværs af EU.

- Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at vi hele tiden arbejder for at forbedre de data, der ligger til grund for opgørelsen af bygningers klimapåvirkning både på nationalt og EU-plan, slutter Pernille Rosenkrantz-Theil.

27/3 2024