scroll
Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er enighed mellem partierne om, at ordnede forhold og fair konkurrence skal være grundlæggende på det danske arbejdsmarked, og aftalen indebærer blandt andet mulighed for at stoppe entreprenører, der gentagne gange alvorligt bryder reglerne.

Der bliver også bedre mulighed for at føre kontrol med boliger, som er udlejet af arbejdsgivere til deres ansatte, og indsatsen mod brug af illegal arbejdskraft på danske arbejdspladser styrken.

Gavner både arbejdsgivere og lønmodtagere
Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger, at man ikke vil
finde sig i, at nogle virksomheder igen og igen udsætter deres medarbejdere for fare.:

- Nu får Arbejdstilsynet nogle ekstra redskaber, som skal bidrage til at stoppe de brodne kar og sikre ordentlige forhold på danske arbejdspladser. Det er til gavn for både lønmodtagere og de mange virksomheder, der spiller efter reglerne, siger hun.

Faldefærdige huse
I aftalen peges der blandt andet på eksempler, hvor internationale arbejdstagere har boet under forhold, som ikke lever op til en acceptabel dansk boligstandard:

- På tværs af sagerne er der tale om indkvartering i faldefærdige huse, baglokaler eller containere, hvor der ofte er meget lidt plads og ringe adgang til blandt andet varme, toilet- og køkkenforhold og håndvask.

- Sagerne er eksempler på, at udenlandske ansatte kan stå i en sårbar situation, når de får stillet en bolig til rådighed af deres arbejdsgiver som led i ansættelsen, hedder det i aftalen.

Adgang til toilet og drikkevand
Derfor bliver der krav om, at boligerne skal kunne varmes op, der skal være adgang til toilet og drikkevand samt til dagslys og luftfornyelse.

Dertil kommer et loft over, hvor mange personer der må indkvarteres pr. beboelsesrum, og det bliver Arbejdstilsynet, som får til opgave at føre tilsyn med, om kravene til boligforhold er overholdt.

23/5 2024