LCA
scroll
Milliard store håndværksmæssige investeringer i Forsvarets bygningerDen Kongelige Livgardes kaserne i Høvelte. (Foto: Thomas H. Reimann/Forsvaret)

Milliard store håndværksmæssige investeringer i Forsvarets bygninger

Det er opgaver af en type, der også kan involvere lokale håndværkerfirmaer, hvis der vel at mærke udbydes i fagentreprise og ikke totalentreprise

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Efter at politikerne i årevis har skåret ned på Forsvarets budgetter, og økonomistyringen blandt embedsmændene har været ufattelig dårlig, står man nu med nærmest uoverstigelige problemer i form af en bygningsmasse, der er totalt nedslidt.

Men russernes overfald på Ukraine har fået politikerne til at vågne op. Derfor er et bredt politisk flertal blevet enigt om at finde penge til at løse de mest akutte problemer ved Forsvarets bygninger.

Det gælder ikke mindst Arbejdstilsynets påbud i forhold til Forsvarets bygninger. Som en del af akutpakken foretages også forbedringer af værnepligtiges indkvarteringsforhold.

Sikkerhedsmæssige risici
Der er altså lagt op til så store opgaver, at både de store og mindre entreprenørvirksomheder kan komme ind i billedet til at løse opgaverne.

Det kræver imidlertid, at udbuddet foregår i fagentrepriser - ikke i totalentrepriser. Desuden vil der ved totalentrepriser være en vis risiko for, at udenlandske virksomheder og deres ansatte foretager byggeopgaven.

Dermed skal der sandsynligvis tages hånd om deraf følgende sikkerhedsmæssige risici i form af godkendelse af medarbejderne.

Store opgaver
Akutpakken skal håndtere akutte og prioriterede projekter på ejendomsområdet, herunder blandt andet. projekter ved:

- Varde Kaserne: Klargøring af bygninger til pudsestuer samt renovering af vinduer

- Livgardens Kasserne i Gothersgade: Nyt tag, ventilation samt vedligeholdelse af facader og renovering af kloakering på kasernen

- Høvelte Kaserne: Udskiftning af vinduer og døre samt renovering af belægningsstuer til værnepligtige

- Vordingborg Kaserne: Vedligeholdelse af tekniske anlæg samt forøgelse af tørrestuers kapacitet, som kan forbedre indkvarteringsforhold for de værnepligtige

Næsten to milliarder kroner
I planen for genopretning af forsvarets fundament blev der tilført cirka 1,9 milliarder kroner til ejendomsområdet i forligsperioden. Det forventes dog, at dette beløb på et senere tidspunkt bliver langt højere.

Ud over Akutpakken iværksættes en analyse for at afdække tilstanden af Forsvarets bygninger, herunder omfanget af det vedligeholdsmæssige efterslæb på bygninger. Det sker med henblik på at sikre grundlaget for, at Forsvaret på sigt har de nødvendige bygninger


26/3 2024