LCA
LCA
scroll
Regeringen vil tage opgør med skat på generationsskifteFoto: Statsministeriet - Stine Tidsvilde.

Regeringen vil tage opgør med skat på generationsskifte

Både SMVdanmark og Dansk Håndværk er svært begejstrede over, at regeringen i et nyt udspil pønser på at ændre skattereglerne ved overdragelse af en familieejet virksomhed til næste generation

Regeringen har netop offentliggjort en række nye tiltag, der skal sikre et stærkere og mere konkurrencedygtigt erhvervsliv. Regeringen foreslår her at gøre det nemmere at overdrage en familieejet virksomhed til næste generation gennem en række skattetiltag.

Det skal bl.a. ske gennem en nedsættelse af satsen for bo- og gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed til et nært familiemedlem fra 15 % til 10 %, og ved at virksomhedsejere får mulighed for at vælge en såkaldt skematisk værdiansættelse af deres virksomhed i forbindelse med generationsskifte.

Det høster ros fra både SMVdanmark og Dansk Håndværk.

- Skat på at lade sin virksomhed gå i arv er en grundlæggende unfair dobbeltbeskatning af familieejede virksomheder, der gør det urimelig svært at gennemføre et generationsskifte i danske SMV’er. Derfor er det virkelig positivt at regeringen vil sætte taksten ned.

- Samtidig vil muligheden for at vælge skematisk værdiansættelse også gøre det lettere og mere forudsigeligt at overdrage sine virksomhed. Det er klare skridt i den rigtige retning for familieejede virksomheder i hele Danmark og dermed også for dansk økonomi og danske jobs, siger adm. direktør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

En del af finansieringen hentes gennem sanering i diverse erhvervsstøtteordninger. Det tager SMVdanmark positivt imod:

- I princippet bør vi udfase al erhvervsstøtte. Det er en ineffektiv og bureaukratisk måde at administrere skattekroner på. Vi vil meget hellere have gode, generelle rammevilkår end politisk dikterede støtteordninger og puljer. Det giver os en mere lige og fair konkurrence, som gør alle bedre, siger Jakob Brandt.

Som en del af udspillet vil regeringen også permanentgøre det såkaldte FoU-fradrag på 120 %. 

- FoU-fradraget er en skatterabat, som helt primært er kommet de store virksomheder til gavn,

- Vi håber, at regeringen og andre partier bag en kommende aftale vil se på, hvordan fradraget i højere grad også kan bidrage til forsknings- og udviklingsaktiviteter i de mindre danske virksomheder, siger Jakob Brandt.

Husk bundfradraget 
Dansk Håndværk håber, at de kommende forhandlinger vil føre til, at en del af de 1,8 mia. i udspillet afsættes til et særligt bundfradrag for virksomheder ved arv eller generationsskifte.

– Regeringen skal have ros for at sænke afgiften ved generationsskifte fra 15 til 10 %. Men desværre er udspillet uden den væsentlige forbedring af bundfradraget, som ville betyde at langt flere små og mellemstore virksomheder kunne videreføres af næste generation.

- Bundfradraget blev sidst reguleret i den politiske skatteaftale fra december, men her var der stort set blot tale om en pristalsregulering, lyder det fra Dansk Håndværks direktør Morten Frihagen.

- Helt konkret foreslår vi, at man først skal betale skat af den virksomhedsværdi, der overstiger 5 mio. kr., når man generationsskifter. For mindre virksomheder vil det betyde, at langt flere kan overleve til næste generation, siger direktøren.

Han understreger, at fradraget kun skal gælde reelt aktive virksomheder. Omgåelser kan forhindres ved for eksempel at kræve, at virksomheden har betalt moms de seneste fem år.

-dc

20/6 2024