scroll
Eternittage kan holde 30 år længere Eternittage, der med maling holdes vedlige, kan holde i op til 30 år længere. Foto: DI Byggeri.

Eternittage kan holde 30 år længere

..hvis de altså holdes vedlige, fastslår Teknologisk Institut efter test

Teknologisk Institut har testet eternitbølgeplader med og uden beskyttende malingslag, og konklusionen er klar. Fugt kan trænge ind i pladerne uden maling, og det skaber sammen med frost-tø påvirkning revner i pladerne og et nedbrudt tag.

Eternittage, der med maling holdes vedlige, kan holde i op til 30 år længere.

Tagmalerforeningen i DI Byggeri har i årevis anbefalet at vedligeholde tage og dermed opnå en længere levetid. Udskiftning af et tag er dyrt og en stor miljøbelastning.

Med rapporten: ‘Analyse af eternitbølgeplader - tilstandsvurdering ved tyndslibsanalyse’ bekræfter Teknologisk Institut, at der er en klar sammenhæng imellem holdbarheden på taget og maling af taget. Der er en betydelig længere levetid på taget, hvis det males og vedligeholdes.

Vedligehold kan betale sig
- Vi ser rapporten som et fagligt gennembrud. Den understøtter det, som fagfolk har vidst i mange år, nemlig at malede og vedligeholdte tage holder længere.

- Vi ved, at udskiftning af et tag er bekosteligt og ofte noget, som husejerne ønsker at udskyde så lang tid som muligt. Rapporten giver belæg for, at det kan betale sig for husejere at få eftergået og malet deres tag, da det typisk kun koster ca. 15 % af, hvad udskiftning af et tag koster, udtaler Søren Cajus, konsulent i Tagmalerforeningen i DI Byggeri.

-kis

22/4 2024