bygma
bygma
scroll
Undgå fugtskader fra det grønne tag
Særligt i København bliver der anlagt flere og flere grønne tage som her ved 8-tallet i Ørestaden . Derfor udgiver TOR nu en rådgivende vejledning, som skal minimere risikoen for små og store fejl.

Undgå fugtskader fra det grønne tag

Ny vejledning fra Tagpapbranchens Oplysningsråd skal forhindre grønne tage, der giver fugtskader eller ligefrem blæser af i stormvejr

Tagfladen bliver i højere grad end tidligere opfattet som husets femte facade. Det får mange arkitekter og bygherrer til at lege med tanken om grønne tage. Efterspørgslen på de grønne beplantede tage stiger, da konceptet er både miljøvenligt og kan give ekstra kvadratmeter og nye frirum, som beboere eller ansatte kan boltre sig på.

Der findes mange forskellige typer af grønne tage, og bygherre skal grundigt overveje en række spørgsmål, før et egentligt byggeri sættes i gang. De seneste år har desværre givet eksempler på grønne tage, der forårsager fugtskader, samt tage der ligefrem er blæst af i stormvejr.

Derfor udgiver Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) nu en vejledning til etablering af grønne tage, som skal forhindre, at bygherre og entreprenør overser vigtige spørgsmål, før byggeriet sættes i gang.

Godt for byens miljø
Grønne tage er et begreb, der dækker over forskellige former for beplantning af tagflader. Det betyder, at begrebet omfatter alt fra tage med fx mosplanten Sedum til store flade taghaver, der er reelle haver, anlagt på bygningens femte facade.

De beplantede tage har mange positive effekter på byens miljø, fordi de tilbageholder nedbør og reducerer storbyopvarmning og energiforbrug. Derudover er det muligt at øge biodiversiteten i byen, da de grønne tage fungerer som nye levesteder for dyr og planter.

Risici elimineres
Det kommer næppe som en overraskelse, at et grønt tag er nemmere at etablere på nybyggeri end på eksisterende bygninger. Det er dog langt fra umuligt på sidstnævnte, men taget skal igennem en lang række undersøgelser af blandt andet underlag, brandfare og potentielle fugtproblemer.

Tidligere er mange grønne tage løbet ind i problemer med dræning, men produktudvikling og nye løsninger har gjort det hele nemmere, så længe etableringen følger branchens standarder.

- Med de mange nye grønne tage, der vokser frem i København, er TOR sammen med offentlige myndigheder meget opmærksomme på, at tagene skal anlægges på en måde, så de ikke bliver en såkaldt ’brandspreder’, siger sekretariatsleder Tommy Bunch-Nielsen fra TOR og fortsætter:

- Det er en stor udfordring, da et grønt tag er foranderligt og ændrer sig med årstidernes gang. Det er derfor ofte nødvendigt at benytte fx brandbælter og stenballast.

-jhn

Den nye vejledning er tilgængelig for abonnenter på Tagpapbranchens Oplysningsråds hjemmeside: http://www.tor.info/

Fakta om TOR:

• TOR blev stiftet i 1981 og har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner med tagpap.
• TOR forsøger derudover at værne om og udbygge branchens omdømme gennem saglig oplysning om miljømæssige og forbrugermæssige forhold.
• TOR udgiver løbende anvisninger og vejledninger, som tilsendes direkte gennem TOR’s abonnementsordning.

2/8 2016