Aktuelle nyheder - Tag

Undgå utætte banevareundertage ved korrekt montering  Banevareundertag, som har haft utilstrækkelige egenskaber i forhold til påvirkningerne. Foto og illustrationer: Byg-Erfa.

Undgå utætte banevareundertage ved korrekt montering

Ringe udførelse, brug af uegnede materialer og mangelfuld - eller helt manglende – projektering. Det er nogle af de faktorer, der kan give utætte undertage. Det kan betale sig at have helt styr på projektering, udførelse og brug af undertagsmaterialer

Del artiklen på

Undertage beskytter tagkonstruktioner med overlappende tagdækningsmaterialer som tegl- og betontagsten og mod opfugtning fra regn og fygesne, som trænger igennem tagdækningen. Undertage benyttes også til at beskytte tagkonstruktioner mod opfugtning fra kondensdryp under tætte tagdækninger som stålpladetage.

Tidligere anvendtes i vid udstrækning over- og understrygning med mørtel samt understrygning med fugemasse/ kitning for at gøre tagdækningerne tætte. Det er ikke længere almindeligt. Undertage er ved udnyttede tagetager ofte den eneste mulighed for at sikre tagkonstruktionen mod fugtindtrængning, fordi understrygning her ikke kan vedligeholdes og repareres. Korrekt funktion og lang levetid er vigtigt for undertage, fordi der ellers kan opstå fugtskader, og fordi udskiftning kræver omlægning af tagdækningen og derfor er dyrt, anviser erfaringsbladet ’Undertage – projektering’.

Dette erfaringsblad er sammen med det tilhørende erfaringsblad ’Banevareundertage – udførelse’ udgivet af Fonden Byg-Erfa og forfattet af bl.a. civilingeniør Lars Pedersen, direktør i DUKO.

- Utætte undertage kan medføre omfattende fugtproblemer, som ofte kun kan udbedres ved at omlægge hele taget, der er en kostbar løsning. Men det er ikke så ligetil at undgå, for alle tagdetaljer skal projekteres og udføres omhyggeligt i overensstemmelse med leverandøranvisninger og alment teknisk fælleseje, så der opnås korrekt projektering, udførelse og brug af undertagsmaterialer, forklarer han.

Et undertag af banevare skal naturligvis altid tilpasses det aktuelle byggeri. Men erfaringsbladene anbefaler, at man bruger undertagsleverandører, der har produkter, klassificeret i den frivillige klassifikationsordning, Duko, fordi de anviser anvendelige, bygbare udførelsesdetaljer, man kan rette sig efter.

- Ved ændring af undertagsmateriale efter projektering skal det projekterede tilpasses, så der er overensstemmelse mellem det valgte produkt og tilhørende monteringsvejledning for derved at sikre undertagskonstruktionens tæthed, siger Lars Pedersen og nævner, at de klassificerede materialer til undertage kan fås i ruller – dvs. banevarer – og i plader.

Uventileret paralleltagkonstruktion. Kræ[1]ver tæt dampspærre og diffusionsåbent undertag.

Prioritér fast underlag
For at opnå et velfungerende undertag er det vigtigt, at underlaget kan modstå mekaniske påvirkninger ved eksempelvis tagfoden. Normalt nedfældes krydsfiner- og bræddeunderlaget mellem spærene og fastgøres til lægtestykker monteret på siden af spærene med skruer, der er korrosionsbeskyttede til anvendelsesklasse 2.

For at modstå mekaniske påvirkninger og sikre banevareundertages tæthed skal der være fast underlag ved sammenbygninger med andre bygningsdele og ved alle gennemføringer i undertaget, selvom nogle leverandører dog tilbyder løsninger til mindre gennemføringer uden fast underlag.

Som underlag anvendes et trædefast lag af brædder eller mindst 18 mm krydsfiner, og underlagets bredde skal være mindst 300 mm omkring – eller hen til – de enkelte elementer som for eksempel ovenlys, rør- og kanalgennemføringer samt tilslutning ved tagfod ved tagrende, anviser erfaringsbladet, der også byder på illustrationer, der anviser problematikken.

Led vand uden om gennemføringen
Over store gennemføringer som eksempelvis skorstene udføres svineryg, så vand ledes til siderne uden om gennemføringen. Ved skorsten føres banevaren op ad muren og fastholdes ved klæbning og klemning bag aluminium- eller zinkinddækning. I ventilerede undertage sikres ventilationen omkring store gennemføringer, der blokerer ventilationen i et spærfag, med ventilationsstudse i undertaget over og under gennemføringen.

- Ved alle gennemføringer uanset størrelse skal det sikres, at vand ledes uden om gennemføringen. Undertaget udføres med et stabilt, fast underlag hele vejen omkring gennemføringen – eventuelt med særlige rørkraver, siger Lars Pedersen og understreger vigtigheden af at tilgå udførelsen med stor seriøsitet, da det kan være katastrofalt i det enkelte byggeprojekt potentielt at skulle skifte hele taget, fordi forarbejdet i undertaget ikke er udført grundigt og gennemtænkt nok.

- Det kan jo måske resultere i skimmelsvamp, råd og andet, ingen ønsker i sin tagkonstruktion. Så jeg anbefaler på det kraftigste at orientere sig om udførelse via materialeproducenten, membran-erfa.dk, BYG-ERFAs erfaringsblade og hos os i Duko, siger Lars Pedersen.

Ventileret paralleltagkonstruktion med ventileret luftspalte mellem isolering og undertag. 

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af ’alment teknisk fælleseje’, forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter. Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build, og Teknologisk Institut.

Læs erfaringsbladet ’Undertage – projektering’ på Byg-erfa.dk. Læs erfaringsbladet ’Banevareundertage – udførelse’. Prøv evt. det gratis værktøj på Duko.dk/vaerktoej til at vælge det rigtige undertag.

-dc

Læs mere om Tag

3/8 2023
Tag Tagpap/Tagfolie Tagrender Tagsten Tegltag UndertagByggerådgivningFaldsikringGlasrækværkGlastagGlasværnGrønne TageHåndtering af tagpapInddækningIsoleringsholderMontagekonsolOverdækningRustfrie skruerSkimmelsvampSkruerSolcellerStål skruerTag stilladserTag tilbehørTagberegnerTagmalingTagpladerTagrende BeregnerTagrenoveringTagrensningTagstigeTermotagTrapeztagTilføj dit firma her.
Send en mail.