LCA
LCA
scroll
Etagebyggeri i træ i Nordhavn skal inspirere hele branchenTræbyggeriet i Nordhavn forventes at gå i gang i juni 2024, og de første beboere kan efter planen flytte ind i midten af 2026.

Etagebyggeri i træ i Nordhavn skal inspirere hele branchen

Ejendomsinvestoren Nrep er nu klar til at opføre et 13.100 m2 stort etagebyggeri af primært træ i Nordhavn i København. Byggeriet, som er tegnet af Henning Larsen, vil forventeligt være det hidtil mest CO2-reducerede af sin slags i Danmark

Den danske ejendomskoncern Nrep, som er en del af Urban Partners, opfører nu et etagebyggeri med et af de laveste CO2-aftryk i Danmark nogensinde, fordi hovedmaterialet i byggeriet bliver af træ.

Byggeriet bliver opført i Nordhavn i København og kommer til at bestå af 114 ejerlejligheder og to erhvervslokaler fordelt på 13.100 m2 over seks etager.

Den forventede CO2-udledning er på fem kg CO2 pr. m2 pr. år og er dermed markant lavere end noget andet dansk byggeri over fire etager.

- Det nye træbyggeri bygger videre på de mange erfaringer inden for CO2-reduktion, som vi har fra andre projekter, bl.a. UN17 Village i Ørestad. Den viden bruger vi nu på at skabe en endnu stærkere CO2-profil.

- For bare få år siden havde vi ikke troet, at vi ville være nået så langt i dag. Så det er et eksempel på, at udviklingen for alvor kan accelerere, når man virkelig gør en indsats for det, siger Nicole van der Star, Investment Developer i Nrep.

For at reducere CO2-udledningen har man arbejdet tæt sammen med førende leverandører bl.a. arkitekter fra Henning Larsen, entreprenøren 5E og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Det har ført til, at de fleste elementer, der traditionelt laves i beton, er skiftet ud med træmaterialer. Det gælder bærende konstruktioner, vægge og delvist facader, men også mindre elementer som badekabiner, elevatorskakte og trappekerner.

Derudover vil der være fokus på, at transport i byggefasen så vidt muligt sker med eldrevne køretøjer, ligesom byggeriet vil foregå under en totaloverdækning.

Dette er for at undgå, at træet får fugt, og det sikrer både et sundere byggeri og giver en lavere CO2-udledning i byggefasen.

I løbet af sin levetid vil træbyggeriet binde en stor mængde CO2, som frigives igen ved den teoretiske afbrænding af materialerne efter 50 år. Der er lagt vægt på at lave at designe huset, så det let kan adskilles og genanvendes, hvis byggeriet en dag skal nedrives.

Byggeriet vil desuden være næsten energiselvforsynende i kraft af jordspyd, varmepumpe og solceller. Alle initiativer evalueres løbende og deles derefter med branchen.

- Det bliver et open source-projekt, og vi kommer til at dele både tegninger og byggeplaner, så andre frit kan kopiere eller lade sig inspirere af projektet.

- For os handler det i lige så høj grad om at udvikle og videndele og på den måde inspirere andre i branchen, så vi sammen kan skabe en mere bæredygtig fremtid i hele ejendomssektoren, siger Nicole van der Star.

Etageejendommen vil basere sig på byggetraditioner, som byggebranchen er fortrolig med og dermed let kan skaleres.

Elementerne er videreudviklet af blandt andre Troels Dam Madsen, som er Associate Design Director i Henning Larsen. Troels Dam Madsen og hans team har tænkt både design, funktionalitet og bæredygtighed ind i hver detalje.

- Arkitektur handler om at skabe og nytænke bygninger på en måde, som både er unik og fremadsynet. Som stand står vi overfor at skulle opfinde et nyt formsprog for de nye, lette byggerier i biogene materialer.

- Og her har vi taget favntag med en velkendt og elsket typologi, som traditionelt er i tunge materialer, nemlig Københavner-karréen. I jagten på at reducere CO2-aftrykket mest muligt har vi været inde at røre ved alle komponenter, som er gensidigt afhængige af hinanden, siger Troels Dam Madsen.

-dc

4/6 2024