scroll
Inspiration fra Fjernøsten Stifterne af Det Levende Hus: arkitekt Jens Martin Suzuki-Højrup og bygningskonstruktør Carsten Erichsen samt salgschef og bæredygtighedsambassadør i Davidsens Tømmerhandel, Jan Friis-Hundborg.

Inspiration fra Fjernøsten

Davidsens Tømmerhandel og husbyggeren af ’Det Levende Hus’ går sammen om at bygge huse med naturligt fremkomne byggematerialer. Samarbejdets første resultat skal sætte helt nye standarder for brugen af biobaserede byggematerialer

I den sjællandske by Glumsø rejser fremtidens familiebolig sig. Her har husbyggeren af ’Det Levende Hus’ opført et hjem på 121 m2 skabt af 90 % biobaserede byggematerialer.

Det vil sige materialer, som kommer fra naturlige ressourcer, der optager CO2, mens de vokser.

Blandt samarbejdspartnerne til det ambitiøse husbyggeri finder man Davidsens Tømmerhandel, som har været materialeleverandør og sideløbende bistået med sparring og rådgivning.

- Det har været en utroligt spændende rejse at være en del af byggeriet af Skovhuset.

- Projektet viser, at det sagtens kan lade sig gøre at bygge en bolig, som baserer sig på biobaserede byggematerialer, uden at gå på kompromis med holdbarhed eller brandsikkerhed, siger Jan Friis-Hundborg, salgschef og bæredygtighedsambassadør i Davidsens Tømmerhandel, og fortsætter:

- Vi har blandt andet leveret træfiberisolering til indblæsning i vægge og som batts under gulvene samt limtræ, terrassebrædder, douglasgran-reglar og OSB-plader.

- Vores leverandører har været gode medspillere og muliggjort, at vi kunne få flere af byggematerialerne direkte fra produktionen for at undgå transport og dermed spare CO2.

Inspireret af japanske byggetraditioner
’Det Levende Hus’ er stiftet af arkitekt Jens Martin Suzuki-Højrup og bygningskonstruktør Carsten Erichsen, og med deres kombinerede erfaring og kompetencer har de gentænkt husbyggeriet fra bunden med inspiration fra japansk byggeskik.

- Japanerne er meget langt fremme med præfabrikeret byggeri, og de har stor ekspertise i træbyggeri, og hvordan man beskytter træet i det fugtige japanske klima, som på mange måder minder om det danske.

- Det har givet anledning til at lade taget fortsætte som store udhæng, der skaber nogle overdækkede opholdsarealer, men vigtigst af alt beskytter boligens ydervægge mod vind og vejr og dermed forlænger holdbarheden, forklarer Jens Martin Suzuki-Højrup.

Livscyklusanalysen på Skovhuset i Glumsø viser et aftryk på 5,3 CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år svarende til anbefalingerne i Reduction Roadmap.

Det er samtidig under kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse og også under det forventede krav i bygningsreglementet i 2029.

- Vi har skruet på alle mulige parametre for at gøre Skovhuset så bæredygtigt som muligt.

- Modulerne til byggeriet er dimensioneret til at kunne pakkes i en overdækket lastbil, så vi undgår en masse plastik, vi har affaldssortering på værkstedet og ude på byggepladsen, og så er vi lykkes med at opnå et byggeri med 90 % biobaserede materialer.

Skal udbrede kendskabet til biobaserede byggematerialer
Tidligere på året gik Davidsens Tømmerhandel sammen med Videncentret Bolius i et projekt støttet af Realdania, som skal udbrede kendskabet til biobaserede byggematerialer.

Derfor var det ifølge Mikkel Bang Hedelund, bæredygtighedschef i Davidsens Tømmerhandel, også nærliggende for tømmerhandlen at indgå i et partnerskab med ’Det Levende Hus’:

- Skovhuset har tydeliggjort, hvor meget vi kan gøre i byggeri med biobaserede byggematerialer, hvis alle aktører er med ombord. For os som leverandør handler det om, at vi skal have den rigtige viden på plads, så vi kan rådgive vores kunder ordentligt.

- Men vi skal også formå at kommunikere udadtil, hvad fordelene er ved biobaserede byggematerialer, og hvilke alternativer der findes. Det har netop projektet med Videncentret Bolius været med til at understøtte, siger Mikkel Bang Hedelund.

Reduction Roadmap

Projektet Reduction Roadmap arbejder på at omsætte Paris-aftalen og Planetary Boundary for Climate Change til branchespecifikke reduktionsmål for nye danske boligprojekter.

Reduction Roadmap peger på, at nybyggeri skal udlede under 5,8 kg CO2-ækv./m²/år i 2025 for at overholde Paris-aftalen.

-dc

9/4 2024