LCA
LCA
scroll
Ny teknisk chef i Byggeskadefonden skal højne kvaliteten af træbyggeri- Fugt er bygningers største udfordring i det danske klima, siger Byggeskadefondens nye tekniske chef, Peder Fynholm.

Ny teknisk chef i Byggeskadefonden skal højne kvaliteten af træbyggeri

Civilingeniør Peder Fynholm overtager stillingen som teknisk chef i Byggeskadefonden fra Kathrine Birkemark, der nu vil koncentrere sig om posten som driftsdirektør

Peder Fynholm kommer fra en stilling som souschef for afdelingen Træ og Biomaterialer på Teknologisk Institut og kan bidrage med kompetencer, der passer til Byggeskadefondens arbejde og ønske om at styrke indsatsen for et mere bæredygtigt og holdbart byggeri.

- Vi forventer, at Peder Fynholm med sin viden om biogene materialer kan styrke Byggeskadefondens indsats for at fremme kvaliteten af bl.a. træbyggerier. Vi ser flere og flere byggerier opført af træ og forventer også flere genbrugsmaterialer.

- Det er en udvikling, som vi nu er klædt endnu bedre på til at hjælpe godt på vej, siger Kathrine Birkemark, der er driftsdirektør i Byggeskadefonden.

Netop udfordringen med at sikre byggeriet kvalitet under den grønne omstilling er noget Peder Fynholm ser frem til.

- Den almene sektor har i mange år lagt vægt på at bygge robust, og Byggeskadefonden har opsamlet og delt erfaringer fra eftersynene af byggerierne. Det giver unikke muligheder i en tid med omstilling til et mere bæredygtigt byggeri.

- Der er allerede opført mange almene bebyggelser af træ, så Byggeskadefonden kan bidrage med erfaringer, der kan gøre fremtidens byggerier af træ endnu bedre, siger han.

Peder Fynholm mener, at Byggeskadefondens erfaringer kan være med til at sætte spot på de udfordringer, der kan opstå, når der i langt højre grad skal bygges med genbrugsmaterialer, træ og andre biogene materialer.

- Fugt er bygningers største udfordring i det danske klima. Konsekvensen af ikke at kunne håndtere fugt i praksis bliver blot mere tydelig, når man bygger med fugtfølsomme materialer som træ.

- Problemet er, at ikke alle aktører er vant til at håndtere de biogene materialer, som jo er mere fugtfølsomme end tegl og beton på både byggepladsen, og når byggeriet står færdigt, påpeger Peter Fynholm og tilføjer:

- Vi skal i endnu højere grad bruge Byggeskadefondens data til at udpege de byggesvigt, der kan føre til skader, fordi vi på den måde kan klæde branchen på til at forudsige udfordringerne og løse dem.

-dc

3/1 2024