bygma
bygma
scroll
Sand gør imprægneringen grøn
Den bæredygtige imprægneringsvæske er produceret af det blå vandglas, der ses bag direktør Frode Dale.

Sand gør imprægneringen grøn

Midtjysk virksomhed er lykkedes med at gennemimprægnere træ med en bæredygtig, vandig opløsning af vandglas, der primært består af sand

Af Louise Skjellum Strøbech

Det er bare sand. Hovedingrediensen i den nye, miljøvenlige imprægneringsvæske, som innovationsvirksomheden Bollerup Jensen i samarbejde med Frøslev Træ har arbejdet på siden 2011. Almindeligt sand, der ved en temperatur på over 1000 grader smeltes sammen med soda (natriumkarbonat) til vandglas, og som virksomheden får leveret til fabrikken i midtjyske Ådum udenfor Tarm.

Her opløses vandglasset til en vandig opløsning, der kan gennemimprægnere træ, så det i lighed med traditionel trykimprægnering gør træet modstandsdygtigt overfor bl.a. råd, svamp og insektangreb.

- Vi har udviklet på en gammel teknologi, der også tidligere er benyttet til at beskytte træ mod nedbrydning. Men indtil nu har man med silikat kun kunnet imprægnere nogle ganske få millimeter af træet og ikke det hele. Dette problem har vi løst, og vi afventer nu blot de officielle test, inden vi kan gå på markedet med produktet. Projektet har et enormt potentiale. Alene i Danmark forbruger vi mere end 150.000 tons trykimprægneret træ hvert år, siger Frode Dale, adm. direktør i Bollerup Jensen, der ud over arbejdet med den bæredygtige trykimprægneringsvæske bl.a. også producerer silikater, der benyttes som bindemiddel i plader til byggeriet og til overfladebehandling af havefliser og beton. En formaldehydfri lim er det også blevet til.

Kører tests
De to virksomheder har sammen skabt selskabet Preservation Technologies, som Frøslev Træ ejer 49 % af, mens Bollerup Jensen ejer resten. Preservation Technologies ejer den nye teknologi og diverse patenter, men har ingen medarbejdere. I stedet lejer virksomheden medarbejdere, produktionsfaciliteter og resurser fra de to modervirksomheder, og er ledet af en bestyrelse med fire medlemmer - to fra hver virksomhed.

Preservation Technologies har selv skudt ’nogle millioner kroner’ i projektet, og har bl.a. med 641.580 kr. i støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) foretaget en række forsøg med den nye form for trykimprægnering. Netop nu er virksomheden i gang med at få metoden godkendt.

- Vi samarbejder i øjeblikket med Realdania om tests og dokumentation, og kører i samarbejde med Teknologisk Institut normtests i forhold til trænedbrydning. Vi er også ved at sætte op i Malaysia, og kører tests i et maritimt miljø i England, og længere sydpå, hvor vi bl.a. tester for termitter. De første resultater har vi, men de er fra laboratoriet. De viser gode resultater så langt, men der kan gå op til fem år, før vi kan få den endelige certificering, siger Frode Dale, der dog forventer at få de første resultater i forhold til en EN-standard i første halvdel af 2017.

Et muligt erhvervseventyr
En der glæder sig over projektet, er miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, der gennem MUDP har givet tilskud til projektet.

- Virksomheden står nu på tærsklen til et muligt erhvervseventyr, som samtidig vil få stor betydning for miljøet. Hvert år producerer vi i Danmark knap 40.000 tons trykimprægneret affaldstræ, der skal bortskaffes som miljøfarligt affald. Men med den nye metode kan træet genbruges eller bortskaffes som almindeligt, ufarligt husholdningsaffald, siger Esben Lunde Larsen.

Starter i Norden
Han må dog væbne sig med tålmodighed, for Frode Dale anser det for urealistisk, at imprægneringsvæsken kommer på markedet i år. Han forventer og håber dog på, at 2018 bliver året, hvor det imprægnerede træ kan tages ned fra hylderne i byggecentrene.

- Frøslev Træ er vores kanal til det nordiske marked, så det er det marked, der ligger nærmest for her i begyndelsen. Siden vil vi nok kigge længere sydpå, men her stiller man andre krav i forhold til for eksempel termitter. De tests har vi også i gang, fortæller Frode Dale, og røber kort få detaljer om et referenceprojekt, der er på vej i et maritimt miljø. Indenfor kort tid. I København.

Imprægneringsvæsken, der som udgangspunkt skal sættes til salg, har ligesom selve processen endnu ikke fået et navn. Foreløbigt kaldes den blot ’modificering af træ’ i daglig tale i Preservation Technologies.

louise@odsgard.dk

Modificeret træ
- Et miljøvenligt produkt, hvor miljøbelastningen reduceres i forhold til traditionel imprægnering.
- Kan produceres på eksisterende trykimprægneringsanlæg.
- Forventes at kunne bruges indendørs, da produktet ikke indeholder mærkningspligtige kemikalier eller andre stoffer, der er sundhedsskadelige.
- Kan efterfølgende bortskaffes som almindeligt affald.
- Laboratorietests har vist, at der er markant forbedring i brandhæmning, op til 50 % øget bøjnings- og trækstyrke og op til 140 % øget hårdhed.
- Løsningen er patenteret.

Bollerup Jensen
Bollerup Jensen har eksisteret siden 1935 og beskæftiger i dag 16 ansatte. Virksomheden har stor fokus på både bæredygtighed, indeklima og cirkulær økonomi, og vandt bl.a. Sustainable Builds Innovation Challenge 2016 for en formaldehydfri og miljøvenlig lim til træplader.

Pt. arbejder virksomheden med yderligere tre udviklingsprojekter, der er støttet af hhv. Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) og Vandsektorens Udviklings- og DemonstrationsProgram (VUDP).

Frøslev Træ
Frøslev Træ er en familieejet virksomhed, der har eksisteret siden 1990 og beskæftiger 92 ansatte. Virksomheden forarbejder træ, der sælges til tømmerhandlere og byggemarkeder i Danmark, de øvrige nordiske lande samt Tyskland.

13/3 2017