scroll
Tømrere og snedkere er godt polstret - men er alligevel bekymrede over fremtidenDet stigende renteniveau har gjort det mere vanskeligt at få investeringskalkulerne til at hænge sammen, og det påvirker branchen negativt, siger Jannick Kjersgaard fra PwC.

Tømrere og snedkere er godt polstret - men er alligevel bekymrede over fremtiden

Virksomheder i tømrer- og snedkerbranchen er godt rustet til fremtidens udfordringer, men det høje renteniveau har dæmpet investeringslysten, og et fald i bolig- og projektbyggerier lurer. Det viser PwC's brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder

Tømrer- og snedkervirksomheder har oplevet faldende indtjening fra 2020 til 2022, men har alligevel formået at forbedre deres soliditet til nu at udgøre 40 % mod 33 % i 2020.

Det betyder, at virksomhederne er bedre rustet, hvis der i fremtiden skulle komme aktivitetsnedgang eller andre former for udfordringer.

30 % af virksomhederne i tømrer- og snedkerbranchen forventer et faldende aktivitetsniveau over de kommende år, viser PwC's brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder.

- Det er positivt at se, at tømrer- og snedkervirksomhederne står solidt rustet til de konjunkturudsving, som med jævne mellemrum rammer bygge- og anlægsbranchen. -

- Derudover viser vores analyse, at det særligt er det stigende renteniveau og inflationen, som udgør branchens største udfordringer, fortæller Jannick Kjersgaard, partner og markedsleder for bygge- og anlægsbranchen i PwC.

Knap hver anden virksomhed i brancheanalysen for tømrer- og snedkervirksomheder angiver, at inflationen har haft en negativ indvirkning på deres forretning, og 6 ud af 10 tømrer- og snedkervirksomheder har oplevet et lønpres fra deres medarbejdere de seneste 12 måneder.

Digitalisering og renteniveau
PwC's brancheanalyse for tømrer- og snedkervirksomheder viser, at knap fire ud af fem ejerledere vurderer, at deres virksomhed er digital, men blot 37 % arbejder i høj grad med digital sikkerhed i deres virksomheder.

- Vi ved, at det aktuelle trusselsniveau fra cyberkriminalitet i Danmark er højt, så derfor er det klart min anbefaling, at tømrer- og snedkervirksomhederne i højere grad øger deres opmærksomhed på cybersikkerhed.

- Det kan blive langt dyrere at lade være, hvis uheldet er ude, fortæller Jannick Kjersgaard.

Ejerlederne i tømrer- og snedkerbranchen kan forvente et år med færre opgaver og mere konkurrence på grund af en opbremsning i bolig- og projektbyggerier samt offentlige byggeri, herunder i almennyttige boligbyggerier.

- Det stigende renteniveau har gjort det mere vanskeligt at få investeringskalkulerne til at hænge sammen, og det påvirker branchen negativt. Usikkerheden og en højere rente medfører i højere grad, at der kommer færre opgaver og færre byggeprojekter, siger Jannick Kjersgaard.

Analysen er udarbejdet på baggrund af de seneste tilgængelige årsrapporter for virksomheder inden for den pågældende branche. For at sikre, at oplysninger fra enkeltvirksomheder ikke kan identificeres, udarbejdes der ikke analyser på populationer på under 25 virksomheder.

Virksomheder, som qua sin størrelse eller som markant afviger fra populationsgennemsnittet og dermed vil kunne påvirke analysen uforholdsmæssigt meget, er frasorteret i analysen.

-dc

20/12 2023