LCA
LCA
scroll
Tunge aktører i stort, cirkulært samarbejde - Byggebranchen bygger forfra hver gang og er mindre effektiv i dag, end den var for 50 år siden, siger arkitekt Kasper Guldager, der er frontmand for Home.Earth.

Tunge aktører i stort, cirkulært samarbejde

Flere af byggeriets store spillere inden for træbyggeri og innovativt byggeri går sammen i et partnerskab og modtager millionstøtte til at udvikle, afprøve og industrialisere et nyt cirkulært biogent byggesystem

Der findes kun en planet, og med dagens krav i bygningsreglementet overskrides planetens grænse med en faktor 10. Derfor er det afgørende at finde nye måder for at bygge indenfor de planetære grænser.

Den udfordring arbejder ejendomsselskabet Home.Earth intensivt med at finde løsninger på med blandt andre arkitekt Kasper Guldager i spidsen.

Virksomheden har derfor samlet flere af byggeriets store spillere i et partnerskab, som sammen skal udvikle, afprøve og industrialisere et nyt cirkulært biogent byggesystem, hvor der bygges i præfabrikerede elementer og moduler.

Projektet har modtaget millionstøtte fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

- Ved at producere off-site og tænke industrielt kan vi øge både produktivitet og cirkularitet, siger Kasper Guldager.

Home.Earths byggesystem er sat i verden for at nedbringe klimaaftrykket radikalt ved at bygge i biobaserede materialer, anvende upcyclede produkter og ved at bygge cirkulært.

- Fordelen ved at industrialisere byggeprocessen er, at man udover at øge produktiviteten meget nemmere kan prioritere at bygge med genbrug og lettere kan afskaffe affald, fordi det er lettere at sætte i system i en industriel proces.

- På den måde får man den cirkulære tankegang ind i hele processen, siger Kasper Guldager.

Home.Earth og resten af partnerskabet mener, at nøglen til succes ligger i at skabe en platform med en tæt værdikæde, hvor byggeriets siloer nedbrydes og erstattes med integrerede partnerskaber, som er bygget på transparens med åbne kontrakter, åben økonomi og gentagne samarbejder med gensidig tillid.

Millionstøtten skal derfor gå til at tænke på tværs af værdikæden og udvikle en industriel tilgang og på den måde bane vejen til at lykkes med cirkulært byggeri.

- Målet er, at vi som minimum udvikler et fuldt byggesystem i op til seks etagers højde på under 4 kg/CO2/m2/år, hvor 90 % af alle materialer kan genanvendes til høj værdi. Men vores ambition rækker meget længere end det.

- Vi går efter at komme langt under de 4 kg. og opnå planetær bæredygtighed, hvor vi ikke bruger flere ressourcer, end planeten stiller os til rådighed, siger Kasper Guldager.

I partnerskabet bag Home.Earths byggesystem er a:gain, der arbejder med industriel upcycling, Nordic Wood Industries, som med sine selskaber bidrager til off-site fremstilling af gulve, vægge, facader og isolering, og Scandi Byg, som kan bygge smarte moduler og samle det cirkulære byggesystem, samt Effekt til at designe og sikre bygbarhed og genanvendelighed.

- For at tegne den perfekte cirkel med det Cirkulære Biogene Byggesystem skal der bygges med industrielt upcyclede materialer, og det er netop a:gains kompetence og rolle i partnerskabet. Vi arbejder for at gøre upcyclede produkter tilgængelige i stor skala.

- Hvor andre ser affald, ser vi muligheder, siger Thomas Nygaard Hamann, administrerende direktør i a:gain.

I trækoncernen Nordic Wood Industries er man begejstrede for at være en del af partnerskabet og for konceptet:

- Home.Earth går forrest med rigtig gode og stærke ambitioner omkring bæredygtighed. Det er en vigtig dagsorden for os, og vi er utrolig glade for at udvide samarbejdet med alle de engagerede parter i projektet, siger Thomas Raunsbæk, koncerndirektør i Nordic Wood Industries.

-dc

7/6 2024