Aktuelle nyheder - VVS

Øget efterspørgsel på håndværkere giver flere klager over vvs'ere Produktchef Jacob Honoré og produktingeniør Mia Borst Stuhr tester linjeafløbets overflade.

Øget efterspørgsel på håndværkere giver flere klager over vvs'ere

I 2022 valgte flere danskere ifølge tal fra Ankenævnet for Tekniske Installationer at klage over arbejde udført af vvs-installatører. Den væsentligste årsag omhandler arbejdets kvalitet

Del artiklen på

De seneste tre år har antallet af indkomne klager hos Ankenævnet for Tekniske Installationer været støt stigende, og i godt halvdelen af sagerne i både 2021 og 2022 vedrørte uenighederne kvaliteten af det arbejde, der er blevet udført. Det hænger bl.a. sammen med den øgede efterspørgsel under og lige efter pandemien.

- Vi ser en stigning i antallet af klagesager, i takt med at der de seneste år har været en øget efterspørgsel på håndværkere og derfor også en samlet stigning i udførte arbejdsopgaver. Den øgede efterspørgsel opstod i kølvandet på Covid 19, hvor mange brugte opsparede midler på renovering af boligen. Desuden har den grønne omstilling og de stigende energipriser sat gang i yderligere tiltag ude hos de private, siger sekretariatschef i Ankenævnet Rikke Schjødt Christensen 

Fordi udførte arbejdsopgaver er steget, er vvs-klagesagerne således ikke steget procentuelt i 2022 men snarere i tråd med efterspørgslen.

Bedre produkter er en del af løsningen
Hos den danske designvirksomhed Unidrain forholder man sig som producent og leverandør til vvs-branchen løbende til omfanget og indholdet af klagerne hos Ankenævnet. For selvom forbrugeren ikke er Unidrains direkte kunde, så er der ifølge produktchef Jacob Honoré måder, hvorpå man som virksomhed kan kvalitetssikre produkter, der kan imødekomme og nedbringe antallet af klager.

- Udover æstetik og godt design handler høj kvalitet om at sikre gode arbejdsgange og materialevalg for installatøren, sige produktchefen.

Klagerne hos Unidrain selv tilskrives typisk ukorrekt montage mere end selve produktet. Alle tilbagemeldinger tages med i den videre udvikling og optimering.

- Vi kan blive endnu dygtigere til at tilpasse os installatørernes behov. Det skal være så let for dem som muligt i en travl hverdag. Vores mål er hele tiden at komme nærmere det perfekte produkt med afsæt i kunderne, siger Jacob Honoré og fortsætter:

- Som et naturligt led i produktudviklingen og sparringen med vores kunder vurderer vi, om noget kan gøres bedre - enten i materialevalg, installationsproces eller teknisk konstruktion. Det vil ofte resultere i både besparelser og et bedre produkt. Dialogen danner grobund for flere af de tests og kvalitetssikringer, vi udfører.

Kvalitetssikrer i håb om afledte effekter
Jacob Honoré, der er uddannet ingeniør, har de seneste 15 år stået i spidsen for udvikling af Unidrains nye produktkategorier. Derudover arbejder Jacob Honoré og hans ingeniørkollega Mia Borst Stuhr sideløbende med at gøre eksisterende produkter som linjeafløbet endnu bedre.

- Vi er designnørdede her i butikken. Det kommer til udtryk i måden, vi arbejder på, for bag designet finder man den umådeligt høje kvalitet, og den kvalitet opnår og fastholder vi kun, når vi løbende udfører de rette tests med henblik på at kunne kalde vores linjeafløb et af verdens sikreste, understreger Jacob Honoré.

På Unidrains matrikel er der testfaciliteter, hvor Mia og Jacob bl.a. udfører flowtest, vandsøjletest, kemitest, tryk- og belastningstest samt smudstest.

Trods kontinuerlige tests og optimeringer er man i designvirksomheden bevidst om, at kvalitetssikringen ikke helt vil forhindre uoverensstemmelser og klager i at opstå.

- Hvis vi kan udvikle og optimere vores produkter, så håndværkerne gnidningsfrit og smidigt kan gennemføre korrekte installationer og dermed minimere risikoen for fejl, så er forhåbningen, at det kan have en afsmittende effekt på antallet af forbrugerklager, der lander hos Ankenævnet og som omfatter vvs-arbejdets kvalitet, udtaler Jacob Honoré afslutningsvist.

Om Ankenævnet for Tekniske Installationer:

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark, over el-, vvs- og bygningssmedearbejder samt el-installations-rapporter udført efter huseftersynsordningen.

Ankenævnet er et privat godkendt ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren.

Ankenævnet blev stiftet i 2006 af brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening med det formål at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem forbrugere og el- og vvs-installatører.

-dc

Læs mere om VVS

22/3 2023
  • Munters

    Munters

    Energieffektive luftbehandlings-løsninger. Ideelt og kontrolleret klima
  • Roth Clima Comfort

    Roth Clima Comfort

    Hurtigtregulerende gulvvarme med lav byggehøjde til renovering og nybyggeri