Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Måtte afbryde gravearbejdet grundet cyanid i jorden

Måtte afbryde gravearbejdet grundet cyanid i jorden

Analyser af jorden viser, at der er cyanid, kulbrinter og tjære i jordens øverste bærelag på Hovmarksvej i Ringsted. Gravearbejdet er standset og udgravningen er spærret af med hegn, og der er lagt et tykt lag sand over jorden

Stort energipotentiale i plantevægge

Stort energipotentiale i plantevægge

Kobler man en varmepumpe til en grøn væg, kan det ifølge en ny undersøgelse være med til at energieffektivisere en bygning. De første beregninger fra konceptudviklerne peger nemlig på, at koblingen er op mod 10 gange bedre end almindelige jordslanger

Kystsikring i Køge Bugt bliver dobbelt så dyrt som ventet

Kystsikring i Køge Bugt bliver dobbelt så dyrt som ventet

HedeDanmark skal færdiggøre et kystsikringsprojekt i Solrød, som nu ventes at koste 12 millioner kroner. Inden pandemi, krig og andre globale kriser fik priserne til at skyde i vejret, var forventningen det halve

Meget vand er løbet i åen: Kommende revision er vandsektoren er allerede forældet

Meget vand er løbet i åen: Kommende revision er vandsektoren er allerede forældet

Et aktuelt lovforslag til revision af vandsektorloven modarbejder de mange aktiviteter, som politikere og borgere ellers forventer af deres vandselskab, mener Danva, der vil have det taget af bordet og gentænkt

Regnvandet bliver ikke renset godt nok

Regnvandet bliver ikke renset godt nok

Sommeren i Danmark har i år været usædvanlig våd. Producent af regn- og spildevandsrør råber nu vagt i gevær: Dokumentér og stop de farlige forurenende stoffer , inden de ændrede regnvejrsmønstre forurener de danske søer, åer og havmiljøer

Skal det blive rigtig godt, skal det gøres ordentligt

Skal det blive rigtig godt, skal det gøres ordentligt

Igennem et klimatilpasningsprojekt er der mange faldgruber, som kan ødelægge eller devaluere projektet. Derfor har Teknologisk Institut indsamlet og beskrevet de vigtigste erfaringer fra gennemførte klimatilpasningsprojekter

Pas på over- og undertryk i hovedkloakker

Pas på over- og undertryk i hovedkloakker

Hvis man ikke er opmærksom på, hvor store over- og undertryk der må forekomme i hovedkloaksystemet, kan det ende med stærke lugtgener i både hus og det omkringliggende kvarter

Korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligt

Korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligt

Korrosion er en af de væsentligste risikofaktorer for rørmaterialers holdbarhed i brugsvandsinstallationer og kan eksempelvis opstå ved brug af bestemte rørmaterialer i forbindelse med særlige vandsammensætninger

Husejere risikerer oversvømmede græsplæner og terrasser

Husejere risikerer oversvømmede græsplæner og terrasser

Ifølge Teknologisk Institut bruger mange husejere forældede dimensioneringer, når de anlægger faskiner og regnbede

Fynsk forsyningsselskab udskifter direktøren - vil i en anden retning

Fynsk forsyningsselskab udskifter direktøren - vil i en anden retning

Assens Forsyning har opsagt direktør Birger Strandby Ernst. Opsigelsen skyldes, at man ønsker en anden profil til at stå i spidsen for forsyningen, der står over for en ny strategiperiode med mange udfordringer og høje ambitioner

Hvem skal betale regningen?

Hvem skal betale regningen?

Hvem ender som sorteper, når gamle fællessystemer skal separeres, så der ikke kommer oversvømmelser? Lovgivningen taler et ganske tydeligt sprog

Frederiksberg lukker kloakken

Frederiksberg lukker kloakken

I et eksperiment, der løber frem til november, vil Frederiksberg Kommune lukke kloakristene på to veje, så regnvand i stedet ledes til et underjordisk regnvandsmagasin

Debat: Staten har opkrævet 677 milliarder kroner for meget

Debat: Staten har opkrævet 677 milliarder kroner for meget

Når det gælder staten, så er statsautoriseret landevejsrøveri ganske accepteret. Og når det kommer til den politiske forargelse over opkrævningen af 677 mia. kr. for meget, så er politikerne forbavsende tavse, mener BygTek-journalist, Dan Bjerring

13 meter ned på hver sin side af hovedvejen

13 meter ned på hver sin side af hovedvejen

CG Jensen skal for Kalundborg Forsyning anlægge en underjordisk pumpestation samt et stort overløbsbassin i terræn, der skal lede regnvandet væk fra et nyt, stort industriområde, som skal huse medicinalgiganten Novo Nordisk

 • Alt for få kloakmestre

  Alt for få kloakmestre

  Ligesom i mange andre håndværksfag er manglen på faglærte i kloakbranchen stor. I løbet af 10 år er antallet af uddannede kloakmestre faldet med 43 %, mens arbejdsopgaverne kun bliver flere
 • Udvider biksen med investering i konkursramt kloakentreprenør

  Udvider biksen med investering i konkursramt kloakentreprenør

  Anlægsgartner Gottlieb har opkøbt og overtaget størstedelen af alle aktiver, efter ATZ tidligere på året gik konkurs
 • Behov for obligatorisk rottespærre i alle kloakledninger

  Behov for obligatorisk rottespærre i alle kloakledninger

  ’ERFA-gruppen for forebyggende giftfri indsats mod kloakrotter’ har siden 1999 arbejdet for at få indført en mere effektiv indsats i bekæmpelsen af rotter i kloaknettet, og de var onsdag i deputation i Folketingets Fødevare- og Miljøudvalg
 • Åbner ny stor VA-afdeling i Aarhus-butik

  Åbner ny stor VA-afdeling i Aarhus-butik

  Entreprenører og kloakmestre i Aarhus og omegn kan nu få hurtigere levering af kloakrør, brønde, fittings og andre VA-varer takket være Saniståls nye VA-satsning i butikken på Søren Frichs Vej
 • Nedsivning af regnvand i faskiner kræver korrekt projektering og udførelse

  Nedsivning af regnvand i faskiner kræver korrekt projektering og udførelse

  Hold fokus på korrekt opbygning, dimensionering og udførelse med de korrekte afstandskrav og dimensioneringsregler – og ikke mindst på drift og vedligehold, når du etablerer en faskine til nedsivning af regnvand
 • Tre konkrete forslag til at reducere Legionella i vandet

  Tre konkrete forslag til at reducere Legionella i vandet

  Et tværfagligt projektsamarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Statens Serum Institut har udviklet og demonstreret tre konkrete løsningsforslag, som skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i Danmark
 • Det er ikke kun regnvand, de årlige skybrud skyller med ned i kloakken

  Det er ikke kun regnvand, de årlige skybrud skyller med ned i kloakken

  Ekstremt vejr fører så store vandmængder med sig, at det danske kloaknet ikke kan følge med. Mens kommuner og forsyninger venter på myndighedernes anbefalinger, vil rørproducent vejlede i håndtering og rensning af det potentielt farlige regnvand
 • Undgå utætte betondæk over uopvarmede kældre

  Undgå utætte betondæk over uopvarmede kældre

  De senere år er det blevet almindeligt især i større bebyggelser at anlægge opholdsarealer på betondæk over uopvarmede kældre. I flere tilfælde er der trængt vand igennem konstruktionen og ned i kælderen, der ofte bruges til parkering
 • Problemer med rotter? P-piller kan være løsningen

  Problemer med rotter? P-piller kan være løsningen

  Forskere fra Københavns Universitet har fået gærceller til at brygge stoffet Triptolid, som fungerer som prævention for både han- og hunrotter. Den forskning gør det nu muligt at bekæmpe rotter med stoffet i stor skala - humant og bæredygtigt
 • Dansk anlægsgartner i internationalt samarbejde om klimatilpasning af byerne

  Dansk anlægsgartner i internationalt samarbejde om klimatilpasning af byerne

  OKNygaard og andre europæiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fageksperter samarbejder om at udvikle naturbaserede løsninger, som på sigt vil bidrage til klimatilpasning og øget biodiversitet i byerne og dermed øge borgertrivslen
 • Stigende efterspørgsel på specialdesignede containere med indbyggede anlæg

  Stigende efterspørgsel på specialdesignede containere med indbyggede anlæg

  Flere danske teknologivirksomheder vil gøre deres anlæg transportable til udenlandssalg og får dem bygget direkte ind i containere. Det har fået container-virksomheden Boxit til at satse på et nyt forretningsben
BrønddækslerByggerådgivningDrænHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottefælderTilbageløbssikringTilbageløbsventilUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.