LCA
scroll
Kloakmessen får fuldt skrald som sædvanlig

Kloakmessen får fuldt skrald som sædvanlig

Ingen corona-restriktioner får denne gang lov at lægge en dæmper på løjerne, når Kloakmessen slår dørene op i slutningen af januar, oplyser arrangøren, der også lover breaking news

Kalk i vand kan koste boligforeninger dyrt

Kalk i vand kan koste boligforeninger dyrt

Kalk i vand er en god ting, bare ikke når den generer vandvarmere, toiletter og mere. Det kan nemlig både betyde øgede udgifter til energi og udskiftning af tilkalkede installationer

Rekordvåd juli gav problemer for husejerne

Rekordvåd juli gav problemer for husejerne

Juli 2023 slog rekord som den vådeste juli, siden målingerne blev sat i gang i 1874. Tal fra 3byggetilbud.dk viser, at regnmasserne udfordrede mange boligejere. Der tikkede nemlig et stort antal henvendelser, der relaterede sig til det vejret, ind i juli

80 meter lang tunnel skal klare regnvandet

80 meter lang tunnel skal klare regnvandet

CG Jensen skal for Kalundborg Forsyning anlægge en underjordisk pumpestation samt et stort overløbsbassin i terræn, der skal lede regnvandet væk fra et nyt, stort industriområde, som skal huse medicinalgiganten Novo Nordisk

Klimapark skal klimasikre Kolding midtby

Klimapark skal klimasikre Kolding midtby

Den nye Brændkjær Klimapark kommer til at bidrage til at klimasikre Kolding by ved at forsinke det regnvand, der falder i Brændkjær-området, og lede det direkte ud i naturen, så det ikke overbelaster kloakkerne

Regnvandet bliver ikke renset godt nok

Regnvandet bliver ikke renset godt nok

Sommeren i Danmark har i år været usædvanlig våd. Producent af regn- og spildevandsrør råber nu vagt i gevær: Dokumentér og stop de farlige forurenende stoffer , inden de ændrede regnvejrsmønstre forurener de danske søer, åer og havmiljøer

 • Fynsk forsyningsselskab udskifter direktøren - vil i en anden retning

  Fynsk forsyningsselskab udskifter direktøren - vil i en anden retning

  kloak-afvanding ›Assens Forsyning har opsagt direktør Birger Strandby Ernst. Opsigelsen skyldes, at man ønsker en anden profil til at stå i spidsen for forsyningen, der står over for en ny strategiperiode med mange udfordringer og høje ambitioner
 • Måtte afbryde gravearbejdet grundet cyanid i jorden

  Måtte afbryde gravearbejdet grundet cyanid i jorden

  kloak-afvanding ›Analyser af jorden viser, at der er cyanid, kulbrinter og tjære i jordens øverste bærelag på Hovmarksvej i Ringsted. Gravearbejdet er standset og udgravningen er spærret af med hegn, og der er lagt et tykt lag sand over jorden
 • Stort energipotentiale i plantevægge

  Stort energipotentiale i plantevægge

  lavenergi ›Kobler man en varmepumpe til en grøn væg, kan det ifølge en ny undersøgelse være med til at energieffektivisere en bygning. De første beregninger fra konceptudviklerne peger nemlig på, at koblingen er op mod 10 gange bedre end almindelige jordslanger
 • Kystsikring i Køge Bugt bliver dobbelt så dyrt som ventet

  Kystsikring i Køge Bugt bliver dobbelt så dyrt som ventet

  kloak-afvanding ›HedeDanmark skal færdiggøre et kystsikringsprojekt i Solrød, som nu ventes at koste 12 millioner kroner. Inden pandemi, krig og andre globale kriser fik priserne til at skyde i vejret, var forventningen det halve
 • Meget vand er løbet i åen: Kommende revision er vandsektoren er allerede forældet

  Meget vand er løbet i åen: Kommende revision er vandsektoren er allerede forældet

  kloak-afvanding ›Et aktuelt lovforslag til revision af vandsektorloven modarbejder de mange aktiviteter, som politikere og borgere ellers forventer af deres vandselskab, mener Danva, der vil have det taget af bordet og gentænkt
 • Skal det blive rigtig godt, skal det gøres ordentligt

  Skal det blive rigtig godt, skal det gøres ordentligt

  kloak-afvanding ›Igennem et klimatilpasningsprojekt er der mange faldgruber, som kan ødelægge eller devaluere projektet. Derfor har Teknologisk Institut indsamlet og beskrevet de vigtigste erfaringer fra gennemførte klimatilpasningsprojekter
 • Pas på over- og undertryk i hovedkloakker

  Pas på over- og undertryk i hovedkloakker

  kloak-afvanding ›Hvis man ikke er opmærksom på, hvor store over- og undertryk der må forekomme i hovedkloaksystemet, kan det ende med stærke lugtgener i både hus og det omkringliggende kvarter
 • Korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligt

  Korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligt

  kloak-afvanding ›Korrosion er en af de væsentligste risikofaktorer for rørmaterialers holdbarhed i brugsvandsinstallationer og kan eksempelvis opstå ved brug af bestemte rørmaterialer i forbindelse med særlige vandsammensætninger