Aktuelle nyheder - Byggeri

Skattesvindel og social dumping i byggesag fra Holbæk

Skattesvindel og social dumping i byggesag fra Holbæk

Det er alvorlige anklager, der er rejst mod tre byggefirmaer og deres ejere/direktører, i en sag fra Holbæk-området. Sagen begynder ved Byretten i denne uge

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge Fagbladet 3F omfatter sigtelserne ikke ’bare’ voldsom løndumping, men også moms- og skattesvig af ’særlig grov karakter’.

Anklagemyndigheden peger i anklageskriftet, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i, på, at der samlet er unddraget eller forsøgt at unddrage statskassen for næsten syv millioner kroner, og der er rejst krav om dels tilbagebetaling af det dobbelte beløb i erstatning og bøde til statskassen. Desuden er der krav om fængselsstraf til de involverede.

De tiltalte nægter sig alle skyldige.

Fagbladet 3F sammen med DR
Allerede i februar 2019 afslørede Fagbladet 3F sammen med DR, at udenlandske byggearbejdere blev udsat for ikke bare social dumping, men også svindel med ansættelseskontrakter.

Blandt andet var to pakistanere i deres kontrakter med firmaet DK Builders ApS lovet henholdsvis 35.000 og 33.333 kroner i løn om måneden og var dermed omfattet af beløbsordningen. Men virkelighedens verden var noget helt andet, og de modtog kun 2.000-4.000 kroner om måneden.

Arbejdsretten har taget stilling til fire sager om løndumping i relation til den pågældende sag, og i alle sagerne blev virksomhederne dømt til at betale en bod til 3F – i alt 9,6 millioner kroner.

49 anholdelser – tre sigtelser
Ifølge Fagbladet 3F foretog politiet for fire år siden en ransagning 17 forskellige steder og foretog anholdelse af 49 personer i sagen.

Anklagemyndigheden har på den baggrund tiltalt tre personer i sagen ved byretten med
11 anklagepunkter – herunder ’bevidst lavet “urigtige fakturaer’ med moms og dermed snydt statskassen. Dertil kommer anklager for at have unddraget skat.

To firmaer involveret
Blandt de tiltalte er en direktør for Byg & Bolig Entreprise, der var hovedentreprenør på opførelsen af seks parcelhuse og 24 lejligheder i Holbæk. Der blev anvendt udenlandsk arbejdskraft, via blandt andet underentreprenører.

Også ejeren/direktøren af Akk Byg er anklaget i sagen, ligesom en tidligere medejer og direktør i samme firma.

Blandt tiltalerne er også forsøg på dokumentfalsk ved at have oprettet mindst fiktive 45 lønsedler på anonyme personer. Det fremgik, at der var indberettet eller indbetalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, selvom det ikke var tilfældet.

Læs mere om Byggeri

25/11 2022