Aktuelle nyheder - Byggeri

Huse skal ikke have jernlungerMens der blev bygget viste Lars Jørgensen, hvor der er trukket kabler til følere som skal måle på indeklima, fugt og afgasning inde i huset.

Huse skal ikke have jernlunger

I 35 år har Egen Vinding & Datter været drevet af idealisme, undren og lysten til at bygge bedre. Nu samler de al deres viden om godt indeklima i et åndbart hus med støtte fra Miljøstyrelsen, Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond

Del artiklen på
Der hersker et lettere kaos i frokoststuen på Højgaard, og da Lars Jørgensen skal lave kaffe, kan han kun finde hele bønner, så det bliver der ikke noget af. Men det er hurtigt glemt, for direktøren for Egen Vinding og Datter taler og taler. Om at bygge huse. Bedre huse end dem, der normalt bliver bygget.

Der er ikke spor pral eller fordømmelse i hans ord, bare en stille undren over, hvorfor vi bygger, som vi gør. For eksempel isoleringen, hvor den ikke fik for lidt efter oliekrisen i 1973 med det resultat, at der kom fugt i konstruktionen. Så kom dampspærren. Det reddede konstruktionen, men flyttede fugten ind i huset, så nu var man, som han siger, nødt til at installere mekaniske jernlunger for at få fugten ud.

- Så reelt har vi hele tiden bygget videre på en fejl i stedet for at se tilbage på, hvor det startede med at gå galt. Og det er jo egentligt godt tosset, at vi i dag bygger huse, hvor vi starter med at have dårlig luft, som skal skiftes ud 12 gange i døgnet med mekanisk ventilation. Det koster både i strøm, drift og meget god varme, der bliver smidt ud af huset.


Det Åndbare Hus som det så ud i sommers.

Født på drømme og visioner
Det er ikke en undren af ny dato. Faktisk var det sammen med en god portion idealisme og drømme om et samfund, der tog større hensyn til miljøet, også i byggeriet, der fik ham og syv jævnaldrende i 20erne til at gå sammen for at starte Egen Vinding og Datter. En broget skare, der kunne alt fra at sy børnetøj til at lave tømrerarbejde, cykelanhængere og brændeovne. Det er 35 år siden.

- Det var lidt den der med, hvad vi hver især kunne bidrage med, og der lå byggeriet lige for. Det handler om noget værktøj og gode hænder, og så er det ellers bare at knokle på. Og ingen af os havde tænkt på det som noget, vi skulle være en del af i mange år, så vi stiftede det som en fond, så det var lettere at komme ud af igen. Og jeg har det stadig fint med at være lønmodtager med madkasse, siger han med et smil, der spreder sig til et grin på spørgsmålet om det noget anderledes firmanavn.

- Det var vores revisor, der ringede og sagde, at vi måtte have et navn, for ellers kunne han ikke registrere os som virksomhed. Det havde vi ikke lige tænkt på. Men det blev så til Egen Vinding og Datter, fordi det lød sjovt og tog lidt afstand fra yuppierne, som den gang stormede frem, hvor alt gik op i at score flest penge hurtigst muligt. For hos os har det altid også gerne måttet være lidt sjovt.

Skaber det, der ikke findes
Men Egen Vinding og Datter var langt fra bare sjov og ballade. I fællesskabet var der udover begejstring også en helt utrolig iværksætterånd. Når de ikke var tilfredse med de byggematerialer, der fandtes, så satte de deres egen produktion i gang. Da de ikke forstod, hvorfor moderne vinduer begyndte at rådne allerede efter 20-30 år, når 120 år gamle københavnervinduer stadig var sunde og friske, så startede de deres egen produktion af døre og vinduer. Og sådan er det gået slag i slag. De har udviklet og producerer nu også linoliekit, spartelmasse, der kun skal påføres i et lag, giftfri maling, giftfrie rengøringsmidler, presser ubrændte lersten, fordi ler til mursten er en knap ressource, mens moræneleret findes i uendelige mængder alle vegne. Endelig har de også udviklet hampe- og hørisolering, de dog har ladet andre om at producere.

- Drømmen er ikke at være producenter, så det ville da være pragtfuldt, hvis Rockwool satte gang i en alternativ produktion af hamp eller hørmåtter til isolering.


- Det har tit været noget med, at vi skulle presse lidt på bygherren for at få lov til at gøre det lidt anderledes. Og også hos arkitekter og ingeniører er vi tit blevet mødt med reaktionen. Nej, hvor spændende, men vi tør ikke. Det har i perioder været frustrerende.

Svært at gå forrest
Ud over at bygge huse og produktionen af byggematerialer har Egen Vinding og Datter også 30-40 ejendomme, de udvikler og driver. I dag er de cirka 30 ansatte i virksomheden, men det er gået op og ned, og det har langt fra altid været let at ville være i forreste række med økologisk og bæredygtigt byggeri.

- Det har tit været noget med, at vi skulle presse lidt på bygherren for at få lov til at gøre det lidt anderledes. Og også hos arkitekter og ingeniører er vi tit blevet mødt med reaktionen. Nej, hvor spændende, men vi tør ikke. Det har i perioder været frustrerende.

Alligevel har de gennem årene bygget i omegnen af 100 huse, der kunne ånde uden dampspærre og fugtproblemer. Bygget med på Jytte Abildstrøms økologiske inspirationshus i slutningen af 90erne med regnvandsanlæg, muldtoilet og en lang række andre nye løsninger, og sidste år var de nomineret til Renoverprisen 2014 for deres økologiske renovering af en to familiers villa i Roskilde. Ikke alt er lykkedes i første omgang, og fejl har der været mange af, men gennem alle årene har de haft et ukueligt gåpåmod, en nysgerrighed og en vilje til hele tiden at udvikle og suge ny viden til sig. Og så var det, at regeringen for halvandet år siden kom med en pulje penge, man kunne søge om til økologisk byggeri.

- Det fik flere til at presse på, som sagde, at hvis nogen skulle bygge sådan et hus, så var det os. Men vi tøvede, sådan noget akademisk noget med at søge om støtte. Det er ikke lige os. Vi er håndværkere og aner ikke noget om, hvordan man skriver ansøgninger.

Det skal være til at betale
Men ved kaffebordet voksede ideen. Tænk, hvis de samlede 35 års erfaringer i et hus, der kunne ´ånde’ ved naturlig ventilation, hvor der stort set kun bruges afgasningsfrie materialer, samt har et lavt energi- og ressourceforbrug. Det skulle prøves, og med lidt hjælp til ansøgningerne kom der pludselig penge. Miljøstyrelsens program for Grøn teknologi gav 2,16 millioner kroner, Realdania bakkede op med 1,25 millioner kroner, og til sidst bidrog også Den A.P. Møllerske Støttefond med 800.000 kroner. Sådan at byggeriet kunne starte fuldt finansieret i marts.

- Det er jo en blåstempling af projektet uden lige, og det åbner døre. Vi kan allerede mærke, at der bliver lyttet meget mere til os, når vi er ude. Og det har skabt en opmærksomhed, hvor undervisningsinstitutioner og kommende bygherrer spørger til, hvad det, er vi kan.


Stråtaget er med en stejl rygning for at forlænge
levetiden og af en særlig type elefantgræs Miscantus


Selvfølgelig hænger det også sammen med tiden, hvor Lars Jørgensen oplever en stærkt stigende interesse, der er for at bygge på nye måder. Og det kan man sagtens gøre uden, at byggeriet bliver så meget dyrere. Det Åndbare Hus kommer kun til at koste cirka 2.000 kroner mere pr. m2 med materialer, der vil have en længere levetid.

- Det er hr. og fru Danmark, vi bygger for, så det er vigtigt, at prisen er fornuftig. Også hvis det her skal lykkes, så det er noget, bygherrer, rådgivere og udførende tager med i deres overvejelser, når de bygger. Det er ligesom hele missionen. For det kan ikke være rigtigt, at flere og flere udvikler allergi i de huse, de bor i og at man rent ud sagt skal bo i noget lort for at spare på varmeregningen.

Tekst og foto: Johannes H. Nørgård

Fakta: HusetDet Åndbare Hus er en bolig til familien på 120 m2 inklusiv 10 m2 uopvarmet vinterhave. Det er inspireret af ældre huse, hvor strå- eller tangtage gik ned over facaden. Men her i en moderne fortolkning med spændende lys og dobbelthøje rum midt i huset, der får boligen til at virke mere rummelig.- De materialer der bruges i huset, kan alle diffundere fugt: Naturmaling, gips, træ og træfiber, lersten og lerpuds, hør, hamp og papirisolering samt strå. Dermed ophobes der ikke fugt i konstruktionen med risiko for råd.

- Ydervæggene og taget er bygget op om et træskelet, der indvendigt er beklædt med et lag gips og andre steder en pudset lerplade samt naturmaling. Udvendig monteres en cirka 20 mm træfiberplade i gavlene og et lag granbrædder med not og fer på de øvrige facader og på taget. Endelig termoask og stråbeklædning alleryderst. Isoleringstykkelsen i vægge bliver 410 mm.

- Gulvet er af ubrændt ler behandlet med linolie. Det giver en dyb varm farve, og lergulvet er velegnet til at optage og afgive fugt.

 

- Midt i huset er opbygget en kerne af ubrændte lersten, hvor der er teknikplads og bad. Kernen bærer førstesalsdæk med trappe og køkken på ydersiden.

- Huset varmes op af et træpillefyr, hvor røgen føres under gulvet, hvor den afgiver varme, inden den føres ud i en røgvaske-brønd, hvor røgen renses for alle partikler og syre.

- Til gengæld har huset en skorsten af glas, der fører lys ind i boligen. Inde i den er der en muret kanal, der med sin opdrift trækker luft ud af køkken og bad, når det er nødvendigt.- Stråtaget er med en stejl rygning for at forlænge levetiden og af en særlig type elefantgræs Miscantus, der har en række gode egenskaber både til at bygge med og ved dyrkningen. Det diffunderer fugt til det fri, kan dyrkes økologisk, kræver ikke ukrudtsbekæmpelse, og gødning bliver bundet i rodzonen, så det er især en velegnet afgrøde i områder, hvor grundvandet skal beskyttes.

- På siderne af huset anvendes tagrør, der under dyrkning renser vandet, fordi det bruger kvælstof og tilbageholder tungmetaller.

Huset er projekteret af HOUSE arkitekter. Ligesom Stråtagskontoret har bidraget med udviklingen af Det Åndbare Hus.

To års detaljeret test
Undervejs i byggeriet er der bygget en række følere ind i huset, der skal bruges til gennemgribende test og dokumentation i samarbejde med Teknologisk Institut. Der vil blive målt på indeklima, fugt og afgasning fra de forskellige materialer. Målingerne vil forløbe over to år. De første med huset ubeboet, hvorefter en familie flytter ind. Det lange tidsforløb sikrer samtidig, at der bliver målt på de udsving, der vil være som følge af årstidernes skiften. Endelig bidrager DTU med en række livscyklusvurderinger af materialer.

Se mere og følg Det Åndbare Hus på hjemmesiden:http://detaandbarehus.dk/

Foto fra Egen Vinding & Datters facebookside, hvor man kan følge projektet


Bygger huse i GhanaI det vestafrikanske land Ghana er beton både et dyrt og ressourcekrævende byggemateriale. Samtidig bliver husene af beton meget fugtige, når man ikke bruger aircondition, hvorimod ubrændte lersten kan ånde, holder huset fem grader køligere end beton og er et materiale, ghaneserne har lige ved fødderne. )Faktisk kan 80 procent af jorden i Ghana bruges til at lave mursten af ler).

Så den lå lige til højrebenet, da Egen Vinding og Datter i 2010 fik ideen til lerstenshuse i Ghana. Et projekt, hvor ghaneserne skulle lære at bruge virksomhedens teknik med at presse lersten under højt tryk, så de ikke skal brændes. Med danske håndværkere og en murstensmaskine, der spændt efter en traktor kan presse 180 sten i timen. Samtidig indgik de et samarbejde med Teknisk Skole i Holbæk og tekniske skoler i Ghana om oplæring af lokale i teknikken.

En lang række unge er nu oplært, som deler deres viden med andre. I øjeblikket er de ved at arbejde sig gennem ordrebunken på over 100 familiehuse. Prisen for et hus af lersten med kalket facade, så det kan modstå den kraftige regn, ligger på cirka 14.000 kroner inklusiv arbejdskraft, hvilket er cirka en tredjedel sammenlignet med et af beton. Og projektet har skabt stor opmærksomhed helt til Kenya og Tanzania, hvor et stort arkitektfirma, der bygger 1.000 huse årligt, har set sig lun på ideen.


Læs mere om Byggeri

18/9 2015
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Scandi Supply

  Scandi Supply

  Brandsikring A - Z
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • NTI

  NTI

  Vi gør dig bedre!