Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Arbejdstilsynet prioriterer klager over asbest højere end andre klager

Arbejdstilsynet prioriterer klager over asbest højere end andre klager

Arbejdstilsynet kan generelt set ikke træffe afgørelse alene på baggrund af en anonym klage, selv om den er dokumenteret med video eller billeder

Stor stigning i Arbejdstilsynets afgørelser om asbest

Stor stigning i Arbejdstilsynets afgørelser om asbest

Arbejdstilsynet i perioden fra 2016 til midten af 2023 har afgivet næsten 1.900 afgørelser om asbest. Antallet har været stigende fra cirka 160 om året til over 500 afgørelser

EU har vedtaget asbeststramninger

EU har vedtaget asbeststramninger

EU har vedtaget et direktiv, der sænker EU's grænseværdi for asbest markant. Og efter en årrække skal medlemslandene foretage yderligere stramninger på området

Foldbare luftsluser giver hurtig og nem etablering af sikker arbejdszone

Foldbare luftsluser giver hurtig og nem etablering af sikker arbejdszone

SPONSORERET INDHOLD: Sila Introducerer foldbare luftsluser til hurtig og sikker etablering asbestzoner

Arbejdstilsynet skal skærpe reaktionshastighed over for asbestarbejde

Arbejdstilsynet skal skærpe reaktionshastighed over for asbestarbejde

Ifølge et svar fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Astrid Carøe (SF) strammes Arbejdstilsynets arbejdsgange i forhold til at gribe ind over for ulovligt arbejde med asbest

Asbeststraf forudsætter bevidst tilbageholdelse af oplysninger

Asbeststraf forudsætter bevidst tilbageholdelse af oplysninger

Hvis en bygherre eller entreprenør er velvidende om, at der findes asbest eller andre farlige eller sundhedsskadelige stoffer i bygninger eller materialet og undlader t orientere om det, kan vedkommende straffes efter Straffeloven

Voldsomme luftgener fra byggeri på forurenet grund i Nyborg

Voldsomme luftgener fra byggeri på forurenet grund i Nyborg

Beboere advarer miljøminister Magnus Heunicke (S) mod konsekvenserne af byggeri på giftgrunden Lynfrosten i Nyborg

EU-flertal stemte ja til asbestreform

EU-flertal stemte ja til asbestreform

Asbestreformen sænker blandt andet grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet fra de nuværende 100.000 fibre pr. kubikmeter til 2.000 – men det tager seks år, før reglerne er fuldt indfaset

Forskel på asbestregler i Nordjylland og Sydsjælland?

Forskel på asbestregler i Nordjylland og Sydsjælland?

Ifølge Fagbladet 3F har Arbejdstilsynet ladet et nordjysk firma slippe for bøde og påbud for at have højtryksspulet et tag med asbest. I en lignende sag fra Sjælland blev der udstedt en bøde på 54.000 kroner til en virksomhed i Næstved

Asbest skal tages dødsens alvorligt

Asbest skal tages dødsens alvorligt

- Desværre opererer vi i en branche, hvor der ofte sigtes efter laveste pris på bekostning af sikkerheden, siger direktør Ulrik Sørensen fra Karl Popp

Går sammen om at sikre råstoffer til fremtidens byggeri i hovedstaden

Går sammen om at sikre råstoffer til fremtidens byggeri i hovedstaden

Mangel på sand, sten og grus er en udfordring for byggebranchen – og særligt omkring København er der knaphed på råstofferne. Unicon og Norrecco vil derfor udnytte større dele af overskuds- og nedrivningsbeton i hovedstadsregionen

PFAS truer genanvendelse af byggematerialer

PFAS truer genanvendelse af byggematerialer

En stikprøveundersøgelse fra Teknologisk Institut viser betydelige koncentrationer af PFAS i byggematerialer

Har Arbejdstilsynet ingen øjne i hovedet?

Har Arbejdstilsynet ingen øjne i hovedet?

Et nordjysk firma brugte i denne måned en højtryksrenser på et asbestholdigt tag i et parcelhuskvarter i Frederikshavn. Arbejdstilsynet skred ikke ind. Nu tages sagen op i Folketinget

Støvende eller svagt støvende asbestarbejde

Støvende eller svagt støvende asbestarbejde

Arbejdstilsynet har ændret tre bekendtgørelser, der vedrører arbejde med asbest. Reglerne trådte i kraft den 1. juli