bygma
LCA
scroll
Museumsskib sejler årets første tang til Læsø
Der skal bruges masser af ålegræs, når tanghusene skal have nytænget tagene. Fem til seks af Læsøs tanghuse skal restaureres i år.

Museumsskib sejler årets første tang til Læsø

Fem til seks tanghuse skal restaureres på Læsø i løbet af 2017. På søndag lander 200 rundballer med tørret ålegræs i Østerby Havn

Museumsskibet MS Samka bliver i denne uge lastet med tørret ålegræs af fineste kvalitet og afsejler fredag den 28. april fra Stege på Møn med retning mod Læsø.

Samka anløber Østerby Havn søndag formiddag den 30. april kl. 10.00.

Her lodses tangen og noget af det transporteres direkte til Snebærvej i Gammel Østerby, hvor der arbejdes på Lille Tanghus. Resten placeres i depot, indtil det i løbet af sommeren skal anvendes som tagmateriale på de tanghuse, der er udset til at blive restaureret i år.

Der venter interesserede en stor oplevelse, når Samka lægges til kaj, og det bliver demonstreret, hvordan lodsningen foregik, inden lastbilerne overtog det meste af transporten af varer og gods mellem landsdelene og de danske byer.

MS Samka lastes med cirka 200 store rundballer, der hver vejer mellem 250 og 300 kilo, så det er en stor dynge tang, der ankommer til Læsø.

Diskrete donationer
Det er projekt Tængede Huse på Læsø, der i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum står bag særtransporten. Bag både projekt Tængede Huse på Læsø og MS Samka står imidlertid ganske diskret A. P. Møllers Fond, der gennem sin støtte holder hånden under både Læsøs tanghuse og bevaringsarbejderne med de historiske skibe på Marstal Søfartsmuseum.

Der er planlagt restaurering af fem til seks tanghuse på Læsø i løbet 2017. Hedvigs Hus på Linjevejen har allerede fået nytænget taget over laden og lige nu forberedes tagkonstruktionen på Lille Tanghus på Snebærvej, hvor hele taget skal skiftes.

-los

Om museumsskibet MS Samka
MS Samka er en såkaldt Caroliner. Den blev bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal og søsat i 1956. Carolinerne var coastere, motorskibe, der blev bygget i efterkrigsårene som fornyelse af den danske træskibsflåde.

Samka har sejlet i nærfarten. Den har eksempelvis hentet gipssten til cementfremstilling og sejlet til Norge med træ. Der er også sejlet med træ fra Bornholm til Vejle og sisal til bindegarnsfabrikken på Langeland.

På et tidspunkt blev der også sejlet maltbyg for bryggeriet Fuglsang i Haderslev, men dér, hvor Samka har tjent virkelig gode penge, har været, når den har sejlet med salt fra Lybæk til det vestlige Norge.

25/4 2017