bygma
LCA
scroll
Nye tendenser inden for isolering
Adm. direktør i Kingspan Panels, Per Røddik. Foto: Torben Pedersen, branbuilder.dk.

Nye tendenser inden for isolering

Efter 10 år i dansk byggeri ser den irske isoleringsvirksomhed, Kingspan, nu klare tegn på, at branchen er parat til at isolere mere effektivt og bæredygtigt ved at gå nye veje

Adm. direktør i Kingspan Panels, Per Røddik, har siden 2011 stået i spidsen for den irske isoleringsvirksomheds sandwichpaneldivision i Danmark. Han er på en mission i den danske byggebranche, hvor budskabet handler om at bryde med vanetænkningen inden for isolering. Han ønsker, at branchen skal tage mere bevidst stilling til hvilken isoleringsform, der bedst kan løse opgaven:

- Dansk byggeri er på mange måder ganske innovativt. Der bliver udviklet mange spændende produkter med gode bæredygtige egenskaber. Men på trods af denne tradition for fornyelse er der områder, hvor der hersker en konservativ vanetænkning, der hindrer et mere bæredygtigt potentiale i at folde sig ud, udtaler Per Røddik.

I Danmark er Kingspan opdelt i to divisioner: Kingspan Insulation, der fremstiller skumisolerings plader, og Kingspan Panels, der laver sandwichpaneler med både mineraluld og skum som isoleringskerne. Derudover har Kingspan Group for nylig købt paneldelen af den finske isoleringsvirksomhed, Paroc, der i Danmark er kendt for sine mineraluldsprodukter til isolering af både byggeri og teknisk isolering.

- I Danmark er det som om, at beslutningstagerne har præferencer for bestemte typer isoleringsmaterialer uafhængig af opgavetype og øvrige succeskriterier - og det ærgerligt, for det er ikke optimalt. Vi tilbyder både mineraluld og skumbaserede løsninger, men der er tradition for mineraluld, og derfor vælges det. Skumbaseret isolering derimod er ikke så populært, endskønt materialet i mange sammenhænge er mere effektivt end mineraluld, og i øvrigt er langt mere bæredygtigt, siger direktøren.

Fejlagtig opfattelse af skum
Ifølge Per Røddik er holdningen til skum blevet væsentlig bedre, men der er stadig en del, der har en fejlagtig opfattelse af produkternes egenskaber:

- Skum isolerer faktisk dobbelt så effektivt som mineraluld. I dag kan man få Kingspan isolering med en lamda-værdi, der går helt ned til 0.018 W/m2K, hvilket gør, at klimaskærmen kun behøver at være halvt så tyk, som hvis man benytter mineraluld, hvilket kommer bag på de fleste. I kraft af vores omfattende dialog med arkitekter og bygherrer kan vi også se, at der er en del, der tror, at skum ikke har nogen form for brandhæmmende egenskaber, hvilket er helt forkert. I de sandwichpaneler, hvor vi anvender skum, opnås en reaktion på brand på B,s1,d0 og endvidere en brandbestandighed svarende til EI 60. Så vi forsøger at gøre op med de myter, der stadig er om skum som isolering.

På vej mod energineutral
Bæredygtige byggevareprodukter prioriteres højt i byggebranchen. Men efter Kingspan-direktørens mening bør man også vurdere byggevarens bæredygtighed i relation til fremstilling og logistik.

- Når vi producerer vores produkter - uanset om kernen er mineraluld eller skum - så tænker vi bæredygtighed ind i hele værdikæden. I Kingspan har vi en målsætning om, at alle virksomhedens faciliteter skal være energineutrale i 2020. Og vi er rigtig godt på vej. Sidste år var Kingspan 69 % energineutral, hvilket er opnået gennem massive investeringer i grønne energikilder som solcelleanlæg, vindmøller og egne biogasanlæg m.m., fortæller Per Røddik og fortsætter:

- Også her kan vi se, at vores skumprodukter er mere bæredygtige at fremstille end mineraluld. Idet grundsubstansen i skum er et flydende kemisk produkt, der ekspanderer mange gange under selve fremstillingsprocessen, optager produktet relativ lidt plads ifm. fremføring til produktion og ved lagerhold, hvilket er energibesparende. Og da det færdige skumprodukt er dobbelt så effektivt som mineraluld, kan man spare hver andet lastvognstog væk fra vejene ved at bruge skum som isoleringsmateriale frem for mineraluld. Man vil altså kunne halvere CO2-udslippet ved transport fra lager til byggeri.

Større opmærksom fra tegnestuer
Per Røddik noterer sig med glæde, at der trods alt er flere og flere arkitekter, der har fået øjnene op for skumisolering - også pga. de mange designmæssige muligheder, der er med sandwichpaneler.

- I de senere år kan vi se, at især nogle af de større og visionære tegnestuer gør brug at skumisolering, fordi der er så mange muligheder for at give bygningerne et stærkt designmæssigt udtryk. Building branding vinder mere og mere frem, hvor det jo gælder om at tilføre byggeriet en signifikant identitet i form og farve. Og her benytter arkitekterne sandwichpanelerne til netop at give byggeriet kant, idet de kan lege med hele farvepaletten, hvor bl.a. virksomheders logofarver kan anvendes på bygningens facade og interiør og dermed formidle virksomhedens særkende til omverdenen, siger Per Røddik.

-kj

29/4 2019