scroll
Politikerne tøver med obligatorisk sikring mod kloakrotter

Politikerne tøver med obligatorisk sikring mod kloakrotter

ERFA-gruppe foreslår fem initiativer, som politikerne hurtigt kan tage stilling til - hvis de vel at mærke vil

Af Dan Bjerring
Christiansborg

ERFA-gruppen for forebyggende giftfri indsats mod kloakrotter holdt forleden konference på Christiansborg i håbet om at kunne overbevise politikerne om nødvendigheden af at indføre obligatorisk kontrol af kloakstikledningerne til eksempelvis parcelhuse i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter.

ERFA-gruppen foreslår fem initiativer, som politikerne hurtigt kan tage stilling til - hvis de vel at mærke vil. Og her kniber det. Erhvervsministeriet, der har det politiske ansvar for tilstandsrapporterne, mener, at det bliver for dyrt med et obligatorisk kloakeftersyn, men det har ERFA-gruppen kunnet tilbagevise.

Orienterende TV-inspektioner
ERFA-gruppen foreslår derfor blandt andet, at det skal sikres huskøbere, at de ikke køber en bolig med ulovlige kloakker, hvor der lever kloakrotter.

Derfor skal der foretages ’orienterende TV inspektioner’, som køber kan rekvirere sammen med boligadvokat.

Miljøstyrelsen har i mange år over for ERFA-gruppen erkendt, at der er et alvorligt miljø- og rotteproblem i stikledningerne. Da der handles cirka 100.000 villaer om året, kan stikledningerne inddrages i hushandelen og renoveres gradvist over årene.

Obligatoriske røgprøver
ERFA-gruppen foreslår også, at røgprøver gøres obligatoriske i Rottebekendtgørelsen, ligesom Miljøstyrelsens rotteteam skal have tilført ressourcer svarende til fire hele årsværker.

Der har også i mange år været et ønske fra ERFA-gruppen om en opfølgning på kommunernes handleplaner med effektvurderinger af indsatsen mod rotter.

Ikke mindst er det nødvendigt med krav om obligatorisk rottespærre i den nye vejledning om rottebekæmpelse i Fødevarevirksomheder, som udleder madrester i kloakkerne, og det tiltrækker kloakrotter.

Sidst, men ikke mindst, bør anvendelse af rottespærrer - med spyd eller klapper - udvides til at gælde alle regionale og statslige bygninger.

17/4 2024