LCA
scroll
Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledningerRottespærre

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I mange år har ’ERFA-gruppen for forebyggende giftfri indsats mod kloakrotter’ kæmpet for at åbne øjnene hos politikerne for, at det er nødvendigt at inkludere et kloakeftersyn i forbindelse med boligsalg og den dermed følgende udarbejdelse af tilstandsrapport.

Torben Sønnichsen fra ERFA-gruppen forklarer til BygTek, at det skønnes at 20 procent af samtlige stikledninger er hjemsted for kloakrotter:

- Da der er cirka fire millioner stikledninger, er det en uoverkommelig opgave at sanere samtlige stikledninger, siger han.

Rotterne får vand og mad
ERFA-gruppen har for nylig holdt en Rottekonference på Christiansborg – (Redaktionen: Upassende kommentarer i den forbindelse frabedes…) – og her gjorde man opmærksom på, at kloakrotter lever fint i defekte kloakstikledninger, hvor der er tørt, mad og vand:

- Vi har sammen med DI Kloaksektion og Kloakmestrene foreslået, at der indføres en tv- inspektion - eventuelt i forbindelse med hussalg.

- Derved kommer man over en periode problemet til livs på en smidig måde. Køberen skal jo sikres mod, at købe et hus med kloakrotter, siger Torben Sønnichsen til BygTek.

Koster kun cirka 2.500 kroner
Stikledningerne er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af ejerskifteforsikringen, og køberen må selv gøre opmærksom på det, hvis der ønskes tv-inspektion af kloakken.

Skiftende erhvervsministre, som tilstandsrapporterne ved hussalg hører under, har tidligere afvist at indføre obligatorisk tv-inspektion med påstande om, at det ville være alt for dyrt – omkring 10.000 kroner.

Men det afviser Torben Sønnichsen, der peger på, at en orienterende tv-inspektion af stikledningen kan udføres for cirka 2.500 kroner.

Ud med rottegift- ind med rottespærrer
ERFA-gruppen har siden 1999 arbejdet for at knække kurven for rotteangreb. Det er til dels lykkedes ved indførelse af rottespærrer og udfasning af rottegift.

Nu er der sat fokus på stikledninger, der i mange tilfælde ikke efterlever lovens miljøkrav:

- I stedet for at få et påbud fra kommunen ville en glidende overgang i forbindelse med huskøbet og den deraf følgende tilstandsrapport være mere elegant og mindre omkostningstung, mener ERFA-gruppen.

Torben Sønnichsen fortæller i øvrigt, at der er et samarbejde under opsejling mellem ERFA-gruppen DI Byggeris Kloaksektion og Danske Kloakmestre.

9/4 2024