LCA
scroll
Wavin snart klar med produktspecifikke EPD'erWavin arbejder løbende på at opnå det bredest mulige udvalg af EPD'er på egenproduceret produkter såvel som på produktdele fra eksterne leverandører.

Wavin snart klar med produktspecifikke EPD'er

For at imødekomme de nye klimakrav og en stigende efterspørgsel er Wavin, der er leverandør af vandteknologiske løsninger, i fuld gang med at udarbejde dokumentation på egne produkter med et mål om at kunne levere på hele porteføljen

Siden starten af året er det blevet lovpligtigt for bygherrer at dokumentere klimaregnskabet for de fleste nybyggerier, men også for andre typer af anlægsprojekter mærkes presset og efterspørgslen på EPD'er hos producenterne.

For at kunne dokumentere de korrekte data er det eksempelvis vigtigt at vejlede kunder og rådgivere om de specifikke EPD'er på Wavins egne produkter.

- Det er et kendt og dokumenteret fakta, at byggebranchen står for en stor del af de globale CO2-udledninger, vi ønsker at påtage os vores del af ansvaret. I løbet af det sidste år har vores Global Sustainability Team arbejdet intensivt på at udvikle produktspecifikke EPD'er til vores egne produkter fra alle Wavins fabrikker i Europa.

- Nu er en meget stor andel af disse endelig tilgængelige for vores kunder, og vi arbejder kontinuerligt på at fuldende porteføljen. Så vi er kommet meget langt, siger David Jirout, Digitisation & Sustainability specialist hos Wavin Nordics.

Produktspecifikke EPD'er er mest nøjagtigte
Der findes overordnet to typer EPD'er: de produktspecifikke og de branchespecifikke. For Wavin har det været essentielt at udvikle produktspecifikke EPD'er, der dokumenterer miljøpåvirkningen gennem hele livscyklussen.

- Baseret på tredjepartsverificerede livscyklusvurderinger (LCA) vil vores EPD'er kortlægge miljøpåvirkningen af vores produkter på en gennemsigtig måde, så rådgivere og bygherrer kan få et præcist overblik over klimaaftrykket for hvert enkelt produkt. Det gør det nemmere for kunden at vælge de bedste produkter til deres projekter og sammenligne med andre produkter, siger David Jirout.

Anneleen Veldhuizen, der er Sustainability Manager hos Wavin Emea, tilføjer:

- Denne dokumentation vil også hjælpe os med at evaluere og optimere vores produktions- og forsyningskæde. De produktspecifikke EPD'er giver os klare indikationer på, hvor vi kan sætte ind med produktforbedringer og produktionstiltag, der bidrager til mindre klimaudledninger.

Anneleen Veldhuizen fremhæver også, at produktspecifikke EPD'er klart er at foretrække, da CO2-værdierne for generiske data ofte er væsentligt højere end de produktspecifikke klimadata for deres VA- og vvs-produkter.

Kravene skærpes løbende
Selvom kravene i Bygningsreglementet i første omgang kun gælder for nybyggeri over 1000 m2, vil der over de kommende år ske en trinvis stramning af kravene til nedbringelse af CO2-udledning. Derudover gælder nuværende krav kun bygninger og ikke anlægsarbejder, hvor størstedelen af Wavins produkter med produktspecifikke EPD'er er repræsenteret.

- Vi får dagligt opkald fra rådgivere og kunder i branchen, der efterspørger EPD'er på vores produkter, og vi ved, at de produktspecifikke EPD'er kan være tungen på vægtskålen i mange projekter og udbud.

- På nuværende tidspunkt har vi EPD'er på langt de fleste produkter til VA, mens vvs-delen er lidt mere kompliceret. Vi er dog ved at være i mål med alle vores afløbssystemer. Vi ved, at kravene løbende skærpes, så det er med at holde skruen i vandet, indtil vi har EPD'er på alle produkter, udtaler David Jirout.

For Wavin ligger arbejdet med EPD'er og gennemsigtighed i klimaaftrykket helt i tråd med den bæredygtighedsstrategi, som virksomheden tidligere har kommunikeret.

De EPD'er, som Wavin allerede nu har klar, kan findes i Branchekataloget.

-dc

29/3 2023