Aktuelle nyheder - Byggeri

Infodag om Odense Letbanes byrums-entrepriser

Torsdag 21. januar afholder Odense Letbane P/S en industridag for entreprenører, som er interesserede at deltage i udbuddet om at anlægge vejbaner, cykelstier og fortove omkring letbanen

Del artiklen på
Prækvalifikationen på syv Civil Works-entrepriser langs hele letbanens strækning har været i gang siden slutningen af december. Senest 3. februar klokken 12.00 skal de entreprenører, der kunne tænke sig at deltage i udbuddene, melde deres interesse.

For at sikre, at alle kan få den information, som er nødvendig, afholder Odense Letbane P/S torsdag 21. januar en industridag for interesserede entreprenører. Det er en infodag, som afholdes i Odense Congress Center.

- Vi har gjort os umage med at inddele entrepriserne på en måde, så der skabes den bedst mulige konkurrence på arbejdet, som går forud for skinner, master og letbanevognene. Derfor er der tale om syv entrepriser, hvor det både er muligt at byde på dem enkeltvist og samlet på alle syv eller samlet på de fire mindste entrepriser. Det betyder, at virksomheder af forskellig størrelse – altså både mindre og store entreprenører, har mulighed for deltage i prækvalifikationen, forklarer Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør i Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Jeg håber, at mange vil bruge industridagen til at sætte sig mere ind i, hvad de har mulighed for at deltage i. Det handler jo både om at flytte veje og fortove, men også om at skabe nogle helt nye byrum i Odense.

Delaftaler bliver præsenteret
På industridagen vil de forskellige delaftaler blive præsenteret. De deltagende virksomheder vil desuden få information om, hvad de kan gøre for at komme i betragtning til at blive prækvalificeret til at deltage i udbuddene. Der vil være mulighed for at spørge ind til de enkelte entrepriser.

-jhn

FAKTA OM UDBUD AF ODENSE LETBANES BYRUM:
Nu udbydes i alt syv entrepriser om anlæg af vejbaner, cykelstier, fortove og mastefundamenter på syv forskellige strækninger gennem Odense:

Rismarksvej

Idrætsparken/Vesterbro

Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej

Albanigade/Benediktsgade

Nyborgvej/Ørbækvej Nord

Ørbækvej Syd/Campusvej

Park&Ride/Hjallesegade

Ansøgningsfrist for prækvalifikationen på disse syv udbud er onsdag 3. februar klokken 12.00.

Tilmelding
Der afholdes industridag om de syv delaftaler torsdag 21. januar i Odense Congress Center. Tilmelding til industridagen skal ske med navn, titel, firma og email-adresse for alle deltagere senest 13. januar kl. 12.00 til odenseletbanepmo@odense.dk

Interesserede virksomheder og entreprenører kan læse mere om de forskellige udbud på Odense Letbane her http://odenseletbane.dk/udbud

Læs mere om Byggeri

12/1 2016
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.