Aktuelle nyheder - Byggeri

Landets infrastruktur står for skud

Regeringen lægger i Finanslovsforslaget 2016 op til at afvikle det statslige jernbanetilskud på Storebælt og Øresund. Letbane i Aalborg droppes i første omgang på grund af dårlig samfundsøkonomi

Del artiklen på

I forbindelse med finanslovforslaget for 2016 har regeringen foretaget budgetanalyser af økonomien for de to faste forbindelser over Storebælt og Øresund.

De analyser viser, at de to forbindelser er ved at være klar til at stå på egne ben og blive betalt fuldt ud af brugerne – også for jernbanens vedkommende. Trafikudviklingen er positiv, og renten er lavere end de 3 %, der er forudsat i prognoserne for begge forbindelser.

Hidtil har staten ydet et tilskud til jernbanen på både Storebælts- og Øresundsforbindelsen. I forhold til Storebælt har staten i alt, fra forbindelsen åbnede i 1997, givet et tilskud på over 5 mia. kr., og i 2015 var tilskuddet på ca. 230 mio. kr. Økonomien i forbindelsen er nu så god, at regeringen kan afvikle det statslige tilskud på finansloven for 2016. I forhold til Øresundsforbindelsen lægger regeringen op til, at statstilskuddet til jernbanen på ca. 220 mio. kr. om året bliver afviklet gradvist frem mod 2024, startende med en reduktion i tilskuddet i 2016 på 16,6 mio. kr.

Aalborgs letbane droppes
På finanslovforslaget for 2016 har regeringen kun budgetteret med de midler, der allerede er disponeret, bl.a. de penge der var afsat til takstnedsættelser - og som fastholdes.

- Der er behov for at tilpasse de offentlige investeringer, og derfor lægger vi op til at afvikle den pulje, hvor størstedelen af midlerne ikke er disponeret, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. Han betoner, at Regeringen ikke er med i forligskredsen og derfor står frit i forhold til forslag om eventuelle ændringer.

Som led i tilpasningen af de offentlige investeringer lægger regeringen desuden op til at annullere det statslige bidrag på i alt 839 mio. kr. i perioden 2016-2021 til Aalborg Letbane.

- Letbaneprojektet i Aalborg er et projekt med meget dårlig samfundsøkonomi. Aalborg Kommunes egne beregninger viser, at samfundet bliver 3,5 mia. kr. fattigere af at gennemføre det. Samtidig er det i den helt indledende fase, og det er derfor muligt at stoppe projektet, uden at det medfører store tab, udtaler transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

-cmn

Læs mere om Byggeri

29/9 2015
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.