Aktuelle nyheder - Byggeri

Odense Letbane vælger danske entreprenører

10 danske entreprenørvirksomheder udvalgt til at byde på Odense Letbanes kommende udbud af byrumsentrepriser. Der skal flyttes fortove, cykelstier og vejbaner for at skabe plads til letbanens spor gennem Odense

Del artiklen på

Om fem år skal Odense Letbane køre gennem byen. Inden der kan blive anlagt skinner, kørestrøm, signalsystemer og så videre, skal der dog skabes et otte meter bredt område, som letbanen kan blive bygget på. Derfor skal der flyttes vejbaner, cykelstier og fortove langs hele ruten.

Odense Letbane P/S har nu udvalgt de virksomheder, som får lov til at deltage i de kommende udbud af dette arbejde. I alt 10 danske entreprenører er blevet prækvalificeret til at byde på byrumsentrepriserne.

Der bliver tale om i alt syv udbud, da Odense Letbane P/S har valgt at opdele letbanestrækningen i syv geografiske områder. Af de syv entrepriser bliver tre betegnet som ’store’, mens fire betegnes som ’mindre’.

- Vi har gjort os umage med at lave denne opdeling for at sikre en optimal konkurrencesituation, så vi forhåbentlig kan opnå nogle gode priser på de enkelte udbud. Derfor er det vigtigt at give virksomheder af forskellig størrelse, altså både større og mindre entreprenører, en mulighed for at være med, siger Mogens Hagelskær, der er adm. direktør for Odense Letbane P/S.

Løbende udbud frem mod 2018
Seks virksomheder er blevet prækvalificeret til at byde på alle de syv entrepriser, herunder de tre ’store’. Disse virksomheder er i alfabetisk rækkefølge: Arkil A/S, Barslund A/S, Kamco A/S - Odense, M. J. Eriksson A/S, Munck Forsyningsledninger A/S og Per Aarsleff A/S.

Derudover er fire virksomheder blevet prækvalificeret til at byde på de fire ’mindre’ entrepriser, så der på disse fire udbud kommer op til 10 bud på hver entreprise. Disse virksomheder er i alfabetisk rækkefølge: Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, Hansson & Knudsen A/S, Odense Letbane EGEMP (Konsortium bestående af Marius Pedersen A/S og Egelund A/S Entreprenør) og TC Anlæg A/S.

Den første af de syv byrumsentrepriser kommer i udbud til maj. Derefter følger de øvrige seks udbud løbende frem mod 2018.

Byderne opfordres til at oprette en profil på Odense Letbanes Leverandørportal, hvor både bydere og interesserede underleverandører kan registrere sig – og derved vise deres interesse for at finde samarbejdspartnere og eventuelt danne konsortier med henblik på udførelsen af entrepriserne. Leverandørportalen kan findes på odenseletbane.dk/supplier-portal

Det første arbejde med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove begynder efter planen til oktober på den sydlige del af Ørbækvej og Campusvej.

-cmn

Læs mere om Byggeri

25/4 2016
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.