Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Bureaukrati står i vejen for løsninger på højstående grundvand- Grundejerne kan ikke løse opgaven alene, siger Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening. Foto: Danva.

Bureaukrati står i vejen for løsninger på højstående grundvand

Lovgivningen tillader ikke, at vandselskaberne og kommuner i samarbejder løser problemet med højtstående grundvand, og derfor er håndteringen i realiteten overladt til grundejerne

Del artiklen på

En undersøgelse fra analyseenheden i Kommunernes Landsforening (KL), Momentum, viste i 2019, at op mod en tredjedel af de danske kommuner slås med terrænnært grundvand. Det billigste og bedste ville være at lade vandselskaberne løse problemet i samarbejde med kommunerne, mener KL og Danva. Men lovgivningen tillader det ikke.

I den eksisterende lovgivning er håndteringen af højtstående grundvand i realiteten overladt til grundejerne, og der lægges op til, at grundejerne finder sammen i laug om at løse problemet lokalt. Men erfaringer med den løsning er dårlige.

- Modellen er afprøvet gennem årtier, og den virker ikke, konstaterer Niels Vinderslev Bjerregaard, seniorkonsulent i Danva, på baggrund af vandselskabernes arbejde med vandhåndtering i byområder.

I Parcelhusejernes Landsforening er man enige i, at den nuværende lovgivning skal give mulighed for at vandselskaberne sammen med kommunerne kan løse problemet.

- Grundejerne kan ikke løse opgaven alene, siger Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening.

For borgmesteren i Frederikshavn, Birgit Stenbak Hansen (S), er problemstillingen velkendt.

- Det er dyrt for den enkelte, og det er dyrt for samfundet, hvis vi undlader at gøre noget, siger Birgit Stenbak Hansen, som er formand for miljø- og forsyningsudvalget i KL.

I Frederikshavn Kommune findes problemet blandt andet i Skagen, og det skyldes klimaændringer, der har medvirket til 15 % mere nedbør de seneste 30 år, sammenlignet med samme periode inden da. Hertil kommer, at ifølge en analyse skyldes stigende grundvand ogsålukkede drikkevandsboringer (af miljøhensyn), tætnede kloakledninger og ringere vandgennemstrømning i vandløb og grøfter. Mange af de samme faktorer går igen i varierende udgaver andre steder i landet.

-dc

Læs mere om Kloak & afvanding

7/10 2021
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.