bygma
bygma
scroll
De Gamles By sikres mod skybrud
Illustration: Tegnestuen SLA A/S

De Gamles By sikres mod skybrud

Kombinationen af klimatilpasning og renovering af et ældre haveanlægfører til en række nye haver med integreret regnvandshåndtering ved Allé Bygningerne i De Gamles By i København

Københavns Kommune ønsker at skybrudssikre byen, og haverne ved plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene i De Gamles By på Nørrebro skal derfor fungere som et stort opsamlings- og nedsivningsområde for regnvand fra bygningernes tage.

- Haverne er en integreret del af Københavns Skybrudsplanlægning, og har en central rolle i forhold til håndtering af regnvand på Nørrebro, siger projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Stefan Werner.

Tilplantede regnbede og grøfter
Det rådgivende ingeniørfirma Niras har stået for beregningerne på LAR-projektet, som påbegyndes i 2017. For at forberede haverne til at kunne modtage regnvand fra tage og terræn, bliver der foretaget en terrænregulering med regnbede, hvis kanter bliver tilplantet med planter, der både tåler perioder med tørke og perioder med store mængder nedbør.

- Vandet fra tagene bliver ført gennem underjordiske rør eller synlige chausséstensrender ud mod et halv meter dybt, tilplantet regnbed i græsplænen, hvor vandet forsinkes, og siver ned i jorden til grundvandet. Ved skybrud kommer der mere vand, end der kan være i regnbedene, og i stedet for, at vandet strømmer ind i bebyggelsen, løber det ud i en grøft på begge sider af Alleén og der fra videre til kloakken”, forklarer civilingeniør i Niras Esben Ravn Iversen.

Haverne varierer med årstiderne
Skybrudsprojektet kan give De Gamles By et grønt løft, og formålet med de nye haver er blandt andet, at deres indretning kan anvendes til genoptræning og aktivering af ældre, og på den måde øge livskvaliteten, særligt for plejecentrenes beboere, men også for områdets øvrige brugergrupper, da stierne vil være åbne for offentligheden. Haverne vil være årstidsvarierede med blomstrende træer, forskellige løgvækster og sommerblomstrende stauder som buske, blomster og krydderurter.

Tryg adgang til smukke haver
I dag består haveområdet ved plejecentrene af græsplæner, terrasser og hække. Det nye havekoncept går ud på at bevare det bedste og tilføje det nødvendige, og derfor bevares hække, træer og belægninger, som passer ind det nye koncept, så der er beplantning, når haven står færdig til sommer. Ifølge arkitekt og projektleder Birgitte Katborg Laursen fra Byggeri København i Københavns Kommune skal entreprenøren, der udfører opgaven, både være fortrolig med regnvandshåndtering og dygtig til at etablere smukke haver med belægning og belysning, som gør, at de ældre beboere kan færdes sikkert og trygt.

Anlægsgartnerfirmaet OKNygaard A/S er blevet valgt som entreprenør og anlægsgartner på opgaven.

- Vi ser frem til at planlægge og udføre endnu en spændende anlægsopgave, og styre arbejdsprocessen godt igennem fra start til slut med beboere, områdets brugere og de øvrige involverede parter”, siger tilbudschef Sten Jacobsen i OKNygaard A/S.

Indretningen af udearealerne er bestilt af Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Byggeri København er bygherre på projektet, og byudviklings- og rådgivningsfirmaet SLA A/S er totalrådgiver og landskabsarkitekt med det rådgivende ingeniørfirma NIRAS som underleverandør. Byggeriet skal efter planen stå færdigt i juni 2017.

-jhn

21/12 2016