Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Fremtidens spildevandsanlæg i ØrbyAnlægget, som det ser ud nu. Inden længe vil beplantningen af tagrør og iris vokse op og dække gruset.

Fremtidens spildevandsanlæg i Ørby

I sidste uge blev der i Ørby ved Haderslev holdt åbent hus for Ørby Spildevandslaugs nye renseanlæg

Del artiklen på

Ørby Spildevandslaugs nye renseanlæg er et ud af fire anlæg, der etableres med tilskud fra EU-projektet iMETland under EU's Horizon 2020 forsknings og innovationsprogram. De øvrige tre anlæg etableres i Spanien, Argentina og Mexico for at teste teknologien under varierende klimaforhold.

Det er Kilian Water, der har stået for projekteringen af dette nye beplantede filteranlæg, i samarbejde med Aarhus Universitet. I forbindelse med åbent hus-arrangementet sagde projektansvarlig ved Kilian Water, Jens Pors:

- Den helt store gevinst ved denne type anlæg er den meget lille anlægsstørrelse, som er nødvendig for at rense spildevandet. Der kræves blot 0,4 m2 pr. PE, hvor der i de traditionelle beplantede filteranlæg anvendes 3,2 m2 pr. PE. Derudover har anlægget et meget lavt energiforbrug. Dette gør anlægget meget konkurrencedygtigt.

Med iMETland-anlægget udnytter man elektroaktive bakterier, der forventes at rense spildevandet med en hastighed, der er 10 gange større end de bakterier, som sædvanligvis står for omsætningen af kvælstof i spildevandsanlæg med biologisk rensning. For at kunne udføre deres arbejde har de elektroaktive bakterier brug for et elektrisk ledende filtermateriale.

- Som filtermateriale i iMETland-anlægget er der anvendt en bestemt kultype, som er et rigtig godt ledende materiale, men andre materialer kunne eventuelt også være relevante at afprøve ved den videre udvikling af anlægget. Derudover er anlæggets opbygning ikke væsentlig forskellig fra de traditionelle beplantede filteranlæg, siger Jens Pors.

Udførelsesmæssigt er det entreprenørfirmaerne Hans Aarøe og Alternativ Kloakering, som står bag projektet i Ørby. Der er i Ørby og Ørby Strand etableret trykledninger for transport af spildevand til anlægget samt 43 bundfældningstanke ved de enkelte husstande. Desuden er etableret en faskine, hvor det rensede spildevand nedsives.

I Ørby venter man spændt på de første renseresultater, der skal vise, hvor effektivt anlægget renser. Aarhus Universitet holder nøje øje med udviklingen i rensekapaciteten, efterhånden som borgerne bliver tilsluttet anlægget. Der er som en del af forsøget også tilsluttet en desinfektionsenhed, hvormed man vil bortrense de sidste patogene bakterier, så det rensede spildevand opnår en kvalitet som evt. kunne gøre det egnet til brugsformål.

Dette åbent hus arrangement var særligt tilegnet de lokale beboere. Der vil senere blive arrangeret åbent hus arrangementer for fagligt interesserede, hvor man vil kunne fortælle mere om driften af iMETland-anlægget.

Læs mere om Kloak & afvanding

11/12 2017
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder