LCA
LCA
scroll
God business når trivsel og performance går hånd i hånd- Den flotte anerkendelse blot vores motivation til at fortsætte vores målrettede arbejde med at fremme medarbejdertrivslen, siger direktør, Maziar Pourshams (th).

God business når trivsel og performance går hånd i hånd

Plastmo er netop kåret til en af landets 25 bedste arbejdspladser, og det kan måles på virksomhedens bundlinje. Direktøren peger på virksomhedens stærke værdier og familiekultur som årsagen bag

En stærk arbejdskultur skaber bedre resultater, står der på hjemmesiden for A Great Place to Work (GP2W), der hvert år kårer og fejrer danske virksomheder, der på en række parametre rates højt af deres medarbejdere.

At sund arbejdskultur både kan ses på medarbejderanciennitet og bundlinje, kan de skrive under på i den familieejede Ringsted-virksomhed Plastmo, der sammen med moderselskabet ACO sidste år blev GP2W-certificeret og i år indtager en 13. plads blandt de bedste arbejdspladser i Danmark.

Direktør i Plastmo, Maziar Pourshams, er stolt af resultatet og glæder sig til at fejre det med medarbejderne, der er bærere af de stærke Plastmo-værdier: familieånd, passion, integritet og excellence.

- Da jeg kom til virksomheden for tre år siden, var her allerede høj medarbejdertilfredshed, men vi kunne ikke rigtig sammenligne den med andet end vores forrige år. At være med i GP2W giver os nu mulighed for at sammenligne os og lære af de bedste, danske virksomheder.

- Kvalificeret arbejdskraft er ikke noget, der hænger på træerne i denne tid, så at være en arbejdsplads, der ud over det faglige ansvar også tilbyder medarbejderne en sund, tryg, familiær arbejdskultur, giver mening for vores medarbejdere – og er rent ud sagt en god forretning for Plastmos bundlinje, siger han.

Sidste år angav 94 af medarbejderne, at deres arbejdsplads er et 'great place to work', og i år er det tal vokset til 98 %.

Virksomheden er gået frem på samtlige parametre og scorer 100 % på kategorierne 'Eget arbejde' og  'Fortrolighed', mens kun to kategorier sniger sig under 90 % med en enkelt procent.

Maziar Pourshams har et bud på årsagen til, at medarbejdertilfredsheden ligger så solidt højt.

- Vores fælles værdigrundlag er funderet i vores værdier, men selvom ingredienserne i virksomhedens familiære kultur er gode, er vores hverdag selvfølgelig ikke uden udfordringer.

- Vi er fagligt uenige, menneskeligt forskellige og vil nogle gange i forskellige, forretningsmæssige retninger. Men er kulturen sund, er der plads til den diversitet i dialogen, siger Maziar Pourshams.

Fordelene ved at være et ’Great Place to Work’ er mange, og de kan mærkes på virksomhedens bundlinje:

Færre sygedage, høj anciennitet, fastholdelse af viden, samt at det kan være lettere at tiltrække nye medarbejdere, fortæller Maziar Pourshams.

- Ikke mindst er en familiær forpligtelse i fællesskabet – at alle bidrager med deres bedste - godt for alle i Plastmo. Jeg er overbevist om, at trivsel er en forudsætning for, at medarbejderne kan præstere deres bedste, siger han. 

-dc

24/4 2024