Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Kloakledninger i tilstandsrapporter som led i rottebekæmpelse

Kloakledninger i tilstandsrapporter som led i rottebekæmpelse

’ERFA-gruppen for forebyggende giftfri indsats mod kloakrotter’ opfordrer til, at stikledninger medtages i tilstandsrapporten.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med en konference i foråret foreslog ERFA-gruppen politikerne, at der udarbejdes en justering af lovgivningen omkring hushandler, så den medtager en kloakeftersynsordning i lighed med den indførte el-eftersynsordning:

- Der mangler tilstrækkelig køberbeskyttelse ved køb af en ejendom, idet kloakstikledning mellem sokkel og skel fra ejendommen i dag ikke er omfattet af tilstandsrapporten for en beboelsesejendom, hedder det blandt andet i opfordringen til politikerne.

Sundhedsaspekt
Det foreslås at kloakstikledningens tilstand medtages, så en køber får oplysninger om kloakledningens tilstand, årgang, restlevetid, eventuel rottesag og montage af rottespærre med serviceordning:

- I tilknytning til køberbeskyttelsen er der tillige et sundhedsaspekt, idet kloakrotter, er smittebærere af bakterier, vira og svampe, der kan overføres til mennesker, fødevarer og vandmiljøet, hedder det videre.

Kan blive dyrt
Rottebekæmpelsen hører til under Miljøministeriet, der ikke har formået at knække den opadstigende kurve for rotteangreb i boligområder.

Langt hovedparten af rotterne i bymæssig bebyggelse strammer fra de private kloakstikledninger, der i modsætning til de offentlige kloakledninger ikke løbende renoveres. Vedligeholdelse og reparation af stikledninger sker ifølge ERFA-gruppen kun, når boligejere får rotter i deres boliger, hvorefter kommunerne påbyder parcelhusejerne at udbedre fejlene.

Udgifterne i forbindelse med et rotteangreb kan nemt løbe op i 50.000 kroner, og de private stikledninger er ikke blevet renoveret siden deres etablering i mange årtier - slet ikke i takt med Forsyningsselskabernes renovering af hovedkloakkerne.

50-100 år gamle
Private stikledninger er sammenlagt over 60.000 kilometer, og en stor del af disse er mellem 50 og 100 år gamle:

- De gamle private stikledninger udgør en sundhedstrussel, men ikke mindst en miljøtrussel, idet utætte stikledninger udleder urenset spildevand til undergrunden og modsat modtager uvedkommende vand, som ledes til renseanlæggene. Det skønnes at disse indsivninger koster 500 millioner kroner årligt, idet 20-30 procent af renseanlæggenes vand stammer fra uvedkommende vand, lyder budskabet videre.

Fordyrer rottebekæmpelse
De utætte private kloakstikledninger både vanskeliggør og fordyrer den kommunale rottebekæmpelse.

Ved et årligt salg af 50-100.000 parcelhuse og med indførelsen af de nye regler om kloaktilstandsrapporter, vil stikledningerne gradvist blive renoveret i takt med huskøb. Forslaget om kloaktilstandsrapporter har altså en sundhedsmæssig fordel, en miljøgevinst, og er et nødvendigt forebyggende indgreb mod rotter, der lever i private stikledninger:

- Derudover gør det en eventuel køber i stand til at vurdere ikke blot husets tilstand, elinstallationernes lovlighed, men også tilstanden og restlevetiden af kloakstikledningen og eventuel rottesag på ejendommen, forklarer ERFA-gruppen.

FAKTA
’Erfagruppen for forebyggende giftfri indsats mod rotter’ er en ad hoc non-profit ERFA-gruppe som siden år 2000 mødes årligt på Christiansborg og drøfter, hvordan man bedst kan knække den opadstigende kurve for rotteangreb.

Læs mere om Kloak & afvanding

21/10 2021
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.